Skip to: Site menu | Main content

WILLIAM MARRION BRANHAM

En Profet Til Vår Tid

En mann utvalgt og stadfestet av Gud til å være Hans utsending. En profet-tjeneste som var spesielt lovet til endetiden. Han kom i Elias' Ånd, og var en forløper for Kristi 2. komme til jorden.

Matt 17:11: "Sannelig, Elias skal komme først!"

Jødene var fullstendig klar over at Messias kunne ikke komme før Elias først hadde vært der.
De klarte ikke å gjenkjenne Jesus som Messias. De sa: Elias må komme først.
Men Elias var allerede kommet, og han ble identifisert av Jesus selv, nemlig Johannes døperen. Men han hadde de forkastet.

Lyset som er avbildet over hodet til William Branham, er blitt identifisert som:

    Den samme Ilden som møtte Moses i en brennende busk

    Som ledet Israel gjennom 40 år i ørkenen

    Som slo ned og fortærte offeret på Karmel-fjellet foran Elias og baalsprofetene

    Som tok form som en ildvogn, og løftet Elias vekk fra jorden

    Som kom ned i form av en "ild-due", da Jesus ble døpt i Jordanelven

    Som slo Saulus til jorden og gjorde ham blind utenfor Damaskus

Fotografiet som åpenbarer ildstøtten hengende over William Branhams hode, ble tatt i januar 1950, mens han stod på talerstolen i Sam Houston, Colliseum. Fotografen skulle bare ta et bilde til bruk i en reportasje, som hadde til hensikt å avsløre William Branham som en løgner og bedrager.

Et Budskap fra Gud er blitt gitt til oss gjennom Guds Budbærer. Ikke et nytt Budskap, men det gamle Evangelium som ble forkynt av apostlene for 2000 år siden. Det er de gamle sannhetene, som har gått tapt gjennom alle disse årene med katolsk vranglære.

William Branham kalte denne ilden for:
Ildstøtten - Kristus - Logos - Guds Sønn


Etter nesten 2000 år er Ildstøtten igjen blitt sett tilbake på jorden. I 1933, under et dåpsmøte i Ohio-elven, mens Branham var opptatt med å døpe, beveget Ildstøtten seg ut i elven, og ble stående over William Branham. En røst ble hørt, og den lød slik:

"Slik som Johannes Døperen var en forløper for mitt 1. komme,
skal ditt budskap være en forløper for mitt 2. komme."

Denne "Elias-tjenesten", som er bekreftet av Skriften, hadde helt bestemte oppgaver. Noen av disse tingene er:

     Han skal vende barnas hjerte til deres fedre.  Mal 4:5-6

     Han skal gjenopprette alle ting.  Matt 17:11

     Han skal fullende Guds hemmeligheter.  Åpb 10:8

Som så ofte før, når Gud taler ut sitt rene, uforfalskede, Sannhetens Ord, så er det bare noen ganske få som vil høre og motta Ordet.

Trykk her for å lese mer om Budskapet som ble brakt til oss gjennom Guds profet.

LEE VAYLE

En læretjeneste

Lee Vayle ble født i 1914 døde i 2012. Han hadde et nært samarbeid med William Branham gjennom mange år. Lee Vayle fikk stor anerkjennelse fra Branham som en dyktig forkynner, en dyktig lærer, istand til å forklare alt angående Skriften og Budskapet.

Branham sa at Lee Vayle er den vi kan spørre om alt vi lurer på. "Lee kan hjelpe deg med alle dine spørsmål."
Les mer her....

BRIAN KOCOUREK

Brian er en av få pastorer fra USA, som også har gjenkjent Lee Vayle's læretjeneste.

Brian hadde gjennom flere år, mange samtaler med Lee om Budskapet og Kristi lære, slik som det ble lært i Skriften og av William Branham. Han fikk således en god grunnvoll å ta med seg.

Brian har også flere ganger besøkt oss her i Norge.
Les mer her....