Skip to: Site menu | Main content


William Branham
TEGNET

God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen ... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en vei, og vi kom oss tilbake for tjenesten i dag.
Nå, vi forventer store ting i dag, denne formiddagen, i undervisningen i Ordet. Og i kveld blir det helbredelsesmøte igjen, med nattverd etter det.
[Br. Branham foretar nå først en barnevelsignelse. --Red]

Nå høytidelig, i ærbødighet, nærmer vi oss Ordet. Nå ønsker jeg å lese denne morgenen, fra 1. Mosebok det 12. kapittel, og - begynner med 12. vers, det 12. og 13. vers. Og hør nøye nå.
Og så, før nattverden, i kveld, les det 12. kapittel av - av 1. Mosebok, hele kapitlet. Det 11. verset her handler om det å gjøre seg rede for reisen, og om nattverden før reisen.
Og vi ønsker å nærme oss dette svært ærbødig nå.

Nå, det 12. vers av det 12. kapittel:
"For jeg vil passere gjennom Egypt denne natten, og vil slå alle førstefødte i Egypt, både folk og fe, og mot alle gudene i Egypt vil jeg holde dom: Jeg er Herren.
Og blodet skal være for deg til et tegn på huset, der dere er. Og når jeg ser blodet, vil jeg passere forbi dere, og plagen skal ikke være på dere til å ødelegge dere, når jeg slår Egyptens land."
Må Herren velsigne sitt hellige Ord.

Nå vil jeg ta en tekst ut av det, bare et lite ord på 5 bokstaver: "TOKEN" (= Tegn, symbol, bevis). Tegn, Tegn.
Jeg vil tale over ordet, eller ha en undervisning over ordet: "Et Tegn."
Og Bibelen sier her: "Og blodet skal være et tegn til dere." Og vi ønsker å bruke ordet "Tegnet".

Nå, når jeg ser på klokken, vi vet ikke når tid vi er ferdig her. Og jeg har fått mange, mange skriftsteder, skrevet ned her. Så, jeg vet ikke hvor lenge jeg vil være sammen med dere fremover ...
Og hvordan vet vi om dette ikke kunne være siste gang at noen av oss vil få møtes igjen.

Så la oss prøve å nærme oss dette bare så ærbødig ... Jeg vet at det er vanskelig.
Herren har gitt oss en nydelig formiddag for dette møtet, bare nydelig.
Og la oss prøve å konsentrere oss nå om alt dette vi skal tale om, slik at hvis det er noe som Herren ønsker at du skal kjenne til, at det vil bli gitt til deg.

Og vi står ikke her bare for å bli sett. Vi kommer ikke hit bare for at andre kunne se hva slags klær vi hadde på oss.
Vi er her for èn ting, som broderen vår ba om i bønnen: "Vi er her for å høre Ordet - Ordet som kommer til oss."
Vi ønsker det, fordi det er det eneste som kommer til å bety noe for oss - det eneste som kommer til å bli av betydning, det eneste som kommer til å hjelpe oss.

Og vi er et utdøende folk. Alle mennesker er på vei mot evigheten.
Og så har vi fått så mye tid på oss til å ta våre beslutninger om hvilken vei vi velger å gå. Og veien er foran oss.
Vi kan ta den ene eller den andre veien vi ønsker å velge. Det er dette Han satte foran Adam og Eva, og det er dette Han setter foran oss.
Vi må huske at uansett hva vi gjør eller hvordan vi lykkes i livet, uten Kristus, har vi totalt mistet alt. Ser dere?

Så hvis Han er, etter ... Hvis Han er alt det som er å se frem imot, så vil vi være de mest tåpelige folk, å ikke akseptere det, og - og verdsette det. Ikke bare å godta det, men du kommer til noe større enn det.
Etter at du har det, ikke ta det og legg det på hylla, det er for å bli satt i bruk. Ser dere?

Som å gå til legen for å få medisin, og deretter sette den på hylla ... Hvis du går for å få medisinen, ta medisinen. Hvis det er en sykdom som plager deg, og dette midlet er antatt å hjelpe deg, da tar du det som Han gir deg, og nøyaktig på den måten som Han sier det, gir deg det. fordi, noen ganger, kan bare noen få minutter utgjøre en stor forskjell i måten du gir det.

Og hvordan kan vi vite, om ikke denne anledningen i dag, bare et øyeblikk av din beslutning kan avgjøre din evige destinasjon?
Ta det akkurat slik som Han gir det til deg.

Et tegn, "Blodet skal være et tegn til dere." Nå, først, hva er et tegn? Det er et ord som er vanlig i bruk blant oss engelsktalende folk, spesielt her i Amerika.
Et tegn er en - egentlig, ordboken sier at et "Token" er en "kvittering." Det er et tegn på en billettpris som er betalt (Ser dere?), At en betaling eller - eller - eller en pris, en påkrevd pris, som er betalt, som en billettpris på en jernbane, eller en billettpris på en buss linje.

Du går inn og kjøper din - din reisebillett, og så gir de deg et tegn, og det tegnet ikke kan brukes til noe annet enn til denne jernbanelinjen. Og det er et tegn til jernbaneselskapet at du har betalt billetten. Det er et tegn, og du kan ikke bruke det til noe annet. Det fungerer ikke på noen annen jernbane-linje. Det virker kun på denne linjen, ingen andre, og det er et - det er et tegn.

Nå, her nede, som vi taler om, hvor vi starter opp, sier Gud til Israel, "Blodet fra et Lam er et tegn for deg."
Israels lam, drept, det var Jehovas påbudte tegn. Det må være blodet.
Gud gjorde et tegn, og gir det til Israel, og ingen andre tegn vil fungere. Ser dere? Noe annet kan ikke bli gjenkjent.

For verden, er det bare en masse med dårskap, men for Gud er det den eneste veien, den eneste tingen som han krever, er det tegnet. Det må være der, og du kan ikke ha tegnet før billettprisen er betalt.
Da er du eieren av tegnet som gir deg det privilegium av en fri passering: "Jeg vil se blodet, og jeg vil passere forbi deg."

Hvilken tid det - hvilket privilegium å vite at du besitter, inni deg, passet.
"Når jeg ser blodet, vil jeg passere forbi deg."
Det er det eneste som Han vil gjenkjenne. Ingenting annet som kan ta dets plass: ingen erstatning, ingen kirkesamfunn, ikke noe annet, det kreves dette.

Gud sa: «Det, alene, vil jeg se."
Uansett hvor rettferdige de var, hvor gode de var, hvor mye utdanning de hadde, hvordan de kledde seg, Tegnet var den eneste tingen. "Når jeg ser tegnet, vil jeg passere forbi deg.
Blodet var et tegn på at kravet fra Jehova hadde blitt oppfylt, at det hadde blitt gjort. Blodet stod for Tegnet. Blodet var Tegnet. Ser dere?

Livet, når Gud hadde sagt: "Den dagen du spiser av det, den dagen dør du," og det hadde blitt tatt et stedfortredende liv istedet for livet til den troende. Gud, i nåde, aksepterte en erstatning istedet for livet til den besmittede personen.

Når hans barn hadde besmittet seg med synd, med vantro mot Ordet, da laget Gud, som var rik på barmhjertighet, en erstatning, og det var at noe måtte dø i hans sted. Ingenting annet kunne virke.

Det er grunnen til at Kain's epler, og ferskener, og så videre, ikke virket. Det måtte være et liv som hadde blod i seg. Og livet ble tatt fra offeret. Og nå var blod et tegn på at Guds befaling var blitt utført.

Nå, hva krevde Gud? Livet. Og blodet viste at det måtte være et liv som var blitt tatt, så blodet var tegn på at livet hadde blitt gitt, at noe hadde dødt, Guds krav om at et liv hadde blitt gitt, og blodet var blitt utgytt, og blodet stod for tegnet på at livet var tatt. Livet til dyret, som Gud hadde sagt skulle tas, var - blodet stod for tegnet.
Se den - den - den troende tilbederen ble identifisert med sitt offer ved tegnet.

Jeg ønsker ikke å stoppe for lenge ved disse små sitatene - men (du kunnne bruke hele møtet på bare èn av dem), men jeg ønsker å stoppe her for et øyeblikk, for å klargjøre at den troende måtte bli identifisert med sitt offer. Ser dere?

Hvis det var bare offeret, og blitt ofret et sted der ute, han gir dette, men han måtte bli identifisert i det. Han måtte i oppriktighet først plassere hendene sine på det, for å identifisere seg selv med offeret sitt. Og så ble blodet plassert slik at han kunne stå under blodet.
Blodet må være over ham, og det var et tegn på at han hadde identifisert seg selv: "Skyldig," og hadde bevist at en uskyldig erstatning hadde tatt hans plass.

For et vakkert bilde. Åh. En forløst ... Ser dere? Rettferdighet hadde blitt oppfylt, og kravet til Guds hellige rettferdighet hadde blitt oppfylt, og Gud sa: "Nå, jeg krever ditt liv."
Og så, når - det - livet hadde syndet, da tok en uskyldig stedfortreder dets plass. Og det var et dyr med blod, ikke eple, fersken.

Det burde absolutt gjøre slangens sæd så klart for alle, at det var blod, og dette blodet, som ikke kunne komme ut av frukt, kom ut av en uskyldig stedfortreder. Og livet hadde gått ut - til - i hans sted, og blodet var et symbol på at dyret hadde dødd, og blodet var gått ut.

Og tilbederen, ved å ta i bruk blodet over seg selv, viser at han var identifisert i innløsningen, fordi han har identifisert seg med - ved offeret, koblet seg selv til offeret, og blodet stod for tegnet.
Hvor - hvor vidunderlig. Hvilket bilde det er. Det er et perfekt forbilde på Kristus. Nøyaktig.
Den troende i dag, stående under det utgydte Blodet, identifisert med offeret - bare så perfekt som - som det kan være.

Og hvordan Kristus, ikke - ikke et dyr ... Du skjønner, det - dyret døde, men det var den mest uskyldige tingen som vi har, antar jeg, vil være - dyret, - Lammet.
Når Gud ønsket å identifisere Jesus Kristus, identifiserte Han ham som et lam.
Og da Han ønsket å identifisere seg selv, identifiserte Han seg selv som en fugl, en due.
Og duen er det mest uskyldige og reneste av alle fugler, og - Lammet er det mest uskyldige og rene av alle dyr.

Så, du skjønner, da - Jesus ble døpt av Johannes, og Bibelen sier: "Og - og han så Guds Ånd, som en due, kom ned over Ham."
Derfor, hvis det hadde vært en - hvis det ville ha vært - en ulv, eller hvis det hadde vært noe annet dyr, - naturen til duen kunne ikke ha blandet seg med naturen til ulven.
Naturen til duen kunne heller ikke blande seg med noe annet dyr, bortsett fra lammet.
Og disse to naturer kom sammen. Da kunne de være i enighet med hverandre.

Nå, ser dere forutbestemmelsen? Det var et lam når han kommer dit. Ser dere? Se, det var et lam når det - når det ble brakt fram, da var det et lam. Det ble født et lam. Det ble oppfostret som et lam. Ser dere?

Derfor er det den eneste form for en sann Ånd som kan motta Ordet, som kan motta Kristus.
Resten av dem prøver. De prøver å få tak i det, og legger Guds Ånd på en ulv (Ser dere?), Aggressiv, ond, simpel. Det vil ikke bli værende der. Hans Ånd vil straks bare fly vekk. Det vil ikke gjøre det.

Hva om den Duen hadde kommet ned, og at det i stedet for å være et lam, ville vært noe annet slags dyr? Den ville raskt lettet igjen, og trukket seg tilbake. Ser dere? Men når det fant den naturen som den kunne forene seg med, da bare ble de ett.
Og så, det - Duen ledet Lammet, og legg merke til, Den ledet lammet til slakting.
Nå, Lammet var lydig mot Duen. Ser dere? Uansett hvor Den ledet, var Det villig til å gå.

Jeg lurer på i dag, når Gud leder oss til et liv i fullstendig overgivelse og tjeneste til ham, jeg lurer på om ikke vår ånd da noen ganger gjør opprør, på en måte viser at: lurer på om vi er lam. Ser dere, ser dere!

Et lam er lydig. Et lam er selv-oppofrende, det - det tar ikke - krever ikke sitt eget. Du kan legge det rett ned og skjære ulla av det (Det er det eneste det har.) Det sier aldri - aldri noe om det, bare ofrer alt som det har. Det er et lam. Den gir alt til sitt - gir bort alt - seg selv og alt som det er.
Og det er slik en ekte kristen er. De er selv-oppofrende av seg selv, bryr seg ingenting om denne verden, men gir alt de har fått til Gud. Ser dere?

Og nå, dette var et perfekt Lam, Kristus var.
Og så ved å felle dette lammet, det naturlige lammet i Egypt, da ble blodet vist fram. Og når det ble, så stod det for et tegn.

Så hva ville blodet av dette lammet stå for? Ser dere?
Tegnet på at vi er døde til oss selv og identifisert med offeret vår. Ser dere? Da blir lammet og - og - blodet og personen identifisert sammen: Offeret og den troende. Ser dere?
Du er identifisert i ditt liv ved ditt offer. Ser dere? Det gjør deg til hva du er.

Så blodet var et tegn på vår identifikasjon. Blodet identifiserte at tilbederen hadde slaktet lammet, og hadde akseptert lammet, og hadde brukt tegnet på seg selv, at han ikke var skamfull. Han brydde seg ikke om hvem som så det. Han ønsket alle til å se det. Og det ble plassert i en slik posisjon, at alle som går forbi, kunne se det tegnet.

Se, mange ønsker å være kristne, og de - de - de liker å gjøre det i hemmelighet, slik at ingen ville - ville vite at de var kristne. Eller - vennene som de oppholder seg sammen med, noen av dem ville tenke, "Vel nå, se her, vil jeg være en kristen, men jeg ønsker ikke at den-og-den skal vite om det. Ser dere?

Vel nå, du skjønner, det er ikke kristendom. Kristendommen må vise fram sitt Tegn (Ser dere?) Offentlig, i det offentlige liv, på kontoret, på gata, når det er problemer rundt omkring, hva som helst, i menigheten, overalt ellers.

Blodet er tegnet, og tegnet må bli vist fram (Ser dere?), ellers er det ikke - endog selve pakten er ikke trådt i kraft.
Blodet var et tegn, eller en identifikasjon, som identifiserer at denne personen er blitt innløst.

Nå, merk deg hvorfor, de ble forløst før noe ting hadde hendt. Ved tro viste de fram blodet.
Ser dere? Før det faktisk skjedde, så ble blodet brukt ved tro, ved å tro at det skulle skje. Ser dere?

Før Guds vrede gikk gjennom landet, så måtte blodet først vises fram. Det var for sent etter at vrede hadde falt.
Nå, vi har en lekse der, som vi kanskje kunne bringe inn i våre tanker et lite øyeblikk. Se: før det skjedde. For det kommer en tid hvor du ikke lenger vil kunne være i stand til å ha noe blod å vise fram.

Lammet ble drept ved aftenstiden, etter å ha blitt tilsidesatt i fjorten dager. Og så ble lammet drept, og blodet ble brukt ved aftenstid. Får du tak i det?
Tegnet kommer aldri inn i eksistens før ved aftenstid. Og dette er aftenstiden av den tidsalderen som vi lever i. Dette er aftenstiden for menigheten. Dette er aftenstiden for meg. Dette er aftenstiden for mitt budskap. Jeg dør, jeg forsvinner, jeg beveger meg ut i aftenstiden av evangeliet.

Og vi har kommet opp gjennom rettferdiggjørelsen og så videre, men dette er tiden når tegnet må bli brukt.
Jeg fortalte dere sist søndag, jeg hadde noe som jeg ønsket å tale med dere om, dette er det.
Tidspunktet når du bare ikke kan leke med det mer. Det må gjøres. Hvis det noen gang skal bli gjort, så må det gjøres nå, fordi vi kan se at vreden er omtrent klar til å passere gjennom landet, og alt som ikke er under det Tegnet, vil omkomme. Blodet har identifisert deg.

Legg merke til at livet i dyret kunne ikke komme tilbake på mennesket. Når blodet ble utgytt, gikk livet ut, naturligvis, fordi det var en enhet. Og når livets blod var borte fra det, livet er forskjellig fra blodet ... Nå, blodet er kjemien av livet, men livet er noe som er forskjellig fra blodet. Men livet er i blodet. Og dyrelivet kunne ikke komme tilbake på tilbederen.

Når han utgød dette blodet fra Lammet, så måtte han anvende kjemien, fordi det - livet var borte og kunne ikke komme tilbake. Fordi det ikke kunne komme over på et menneske, fordi dyrelivet har ikke en sjel. Dyret vet ikke at han er naken, og han har ingen begrep om synd. Det vet ingenting. Så derfor er det et levende vesen, men ikke en levende sjel. Derfor kunne ikke det livet i dyret komme tilbake på et menneskeliv, fordi det ikke var en sjel i dette livet.

Nå, der er et liv, et blod, et liv, og en sjel i livet. Sjelen er naturen til livet. Derfor hadde det ingen sikker natur. Det var et dyr. Derfor stod blodet for et tegn på at livet hadde blitt gitt.
Men i dette herlige stedet, under denne pakt, er det en forskjell mellom blodet og livet.
Tegnet for de troende i dag er Den Hellige Ånd, ikke blod, en kjemi, men det er Den Hellige Ånd av Gud.

Det er tegnet som Gud krever av menigheten i dag. Gud må se dette Tegn. Han må se det i hver og en av oss.
Derfor, når kveldsskyggene kommer til syne, og vreden er klar til å helles ut fra det høye over de ugudelige nasjonene, og over de ugudelige vantro, på - professorene uten besittelse, på disse tingene ... Og jeg har prøvd å brette ut meg selv, og leve rett iblant det, for å se hvor vi står, før jeg sa disse tingene.

Nå lever vi i skyggene, og vreden er klar til å slå ned, og Gud krever et tegn på at du selv har mottatt Hans Tegn, Den Hellige Ånd. Det er den eneste veien, og det eneste tegnet som Gud noengang vil passere, fordi det er det bokstavelige Livet til Jesus Kristus, som er returnert tilbake inn i den troende.

Livet i dyret kunne ikke returnere tilbake. Derfor måtte blod bli plassert på døren, over døra, og på dørstokken, slik at alle forbipasserende, hele offentligheten, alle som kommer forbi huset, visste at det var et tegn på denne døra, av blod, at et liv hadde dødd ved denne døren. Amen.

Det er slik det må være med hver eneste troende i dag, fylt med Den Hellige Ånd, et Tegn på at det utgydte blodet fra Lammet, det livet som var i Lammet, har returnert tilbake, og er offentlig forseglet der inne, at alle som går forbi, snakker med deg, har noen forbindelse med deg, de ser at blodet er blitt vist fram, og Tegnet fra Livet, som var i det blodet, er nå over på deg. Du er trygg fra vreden.
Det alene, ikke medlemskap ... Nei, sir.

Dyrelivet kunne ikke komme over på den troende, fordi det var et dyr, og det bare talte om en samvittighet, som viser at det ville komme et perfekt offer.

Og nå, hvordan kunne det bli et mer perfekt offer enn Gud selv, Han som selv blir soningen? Når Gud ble gjort kjød, og hans eget skapende blod slik at det - bare på den måten kunne et liv fra Gud noensinne komme tilbake, fordi vi alle er født ved sex.

Og derfor, det livet som er inni der, er av verden, og dette livet vil ikke bli stående. Dette er en ting som allerede er dømt og vraket.
Du kan ikke oppdatere det. Det er ingen måte å oppdatere det. Det er ikke mulig å - å polere det opp. Det er ingen måte å gjøre det bedre.
Det må dø. Det er det eneste kravet som er.

Det må dø, og erstatningen, et liv fra Jesus Kristus må komme inn i deg, som er Den Hellige Ånd, Guds Tegn, at du har akseptert blodet til hans Sønn, Jesus Kristus.
Derfor, i Wesleys dager, eller Luthers dager, ble det lært at du skulle tro, i Wesleys dager, kjemien i blodet.
Men dette er den siste dagen hvor Tegnet er påkrevd. Det samler sammen hele enheten for bortrykkelsen. Ser dere det?

Vann, blod og ånd komme når en mor føder sin baby. Det første som bryter frem i en normal fødsel, er vann, den andre tingen er blod, og det neste er liv.
Det kom ut fra legemet til vår Herre, Jesus Kristus, vann, blod og liv.
Og hele menigheten, Bruden, tilsammen er blitt til gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd, som er Tegnet.

Som Hebreerne 11 sier: "Alle disse som vandrer omkring i saueskinn og geiteskinn, og var fattige, og alle disse ting som de har gjort, men disse var ikke fullendt uten oss.

Og menigheten i dag som har mottatt Tegnet av dåpen fra den Hellige Ånd, at blodet er blitt utgydt, og at Den Hellige Ånd er over på menigheten. Men uten oss, nå, kan disse ikke bli reist opp, men de er avhengig av oss. For Gud lovet at han ville ha det, og noen kommer til å være der. Jeg vet ikke hvem det kommer til å bli, men noen kommer til å motta det.

Det er bare én ting som jeg er ansvarlig for: det er å forkynne det.
Det er Guds oppgave å se etter denne forutbestemte sæden.
De kommer til å være der alle sammen, fordi ... De skal være der, hver enkelt av dem, den ene sammen med den andre: vannets alder, blodets alder, og nå Tegnets alder, av Den Hellige Ånd.

Og husk, Israel kom gjennom mange ting, men det var ved aftenstid, at Tegn var nødvendig, ikke om morgenen, ikke i de fjorten dagene med forberedelser, mens lammet var satt til side.
Israel visste at noe ville skje, også Luther visste det, også Wesley visste det, det samme gjorde Finney, Knox, Calvin, de visste det. Dette er det.

De visste at det ville komme en tid når Ildstøtten skulle returnere tilbake til menigheten. De visste at det ville komme en tid når disse tingene skulle skje. Men de ville ikke leve til å se det, men de så fram til det.
Israel visste at noe ville komme, men det var ved aftenstid, når lammets blod, Tegnet, ble plassert på dørstokken. Dog, lammet var allerede satt fram.

Det har vært lammet hele veien gjennom. Det var lammet i Luthers tid, det var lammet i Wesley tid. Men nå er tiden for Tegnet, at ethvert hus må bli tildekket av Tegnet. Ethvert Guds hus må bli tildekket av Tegnet. Alt som er innenfor det, må tildekkes av Tegnet.
Og Guds Hus er legemet til Jesus Kristus. Og ved èn Ånd er vi alle døpt inn i dette Tegnet, og blir en del av det, som Gud sa: «Når jeg ser dette Tegnet framvist, vil jeg passere forbi deg.

Hvilken time som vi nå lever i. Å, et blod som identifiserte - identifiserte den troende, fordi han - livet var gått ut, kunne ikke komme tilbake, så han måtte ha en kjemi. Han måtte ha det liksom en maling, et blod, en kjemi som viste at livet gikk ut av det.

Nå er selve Ånden, Ham selv, blitt Tegnet. Den Hellige Ånd, Ham selv, er Tegnet, ikke blodet.
Blodet ble utgydt på Golgata, det er sant, men blodet, så langt som dette, gikk tilbake til elementene, hvorfra det kommer, fra den maten som han levde av. Men du skjønner, inne i den blodcellen var et liv som startet blodcellen til å begynne å bevege seg.

Hvis det ikke var slik, da hadde den kjemien ikke hatt noe liv i seg selv, og derfor ville den ikke kunne beveget seg.
Men når livet kom inn i kjemien av blodet, dannet det en celle. Det dannet sin egen celle, og deretter celle etter celle.
Og det ble til en mann, og den mannen var Gud Emmanuel i kjød.
Men når det Livet returnerte tilbake, da gikk kjemien til det. Men tegnet er Den Hellige Ånd over på menigheten, slik at de ser Kristus.

Det må være slik, fordi en kvinne og hennes mann blir ett. De blir ett, og slik blir bruden og Kristus ett. Tjenesten til bruden og tjenesten til Kristus er den samme.
Du husker: «Disse tidligere tingene, Theophilus, har jeg skrevet til deg, det som Jesus begynner å gjøre, og fortsetter å gjøre ..." Hans død stoppe ham ikke.

Nei, sir. Han kom tilbake igjen, ikke en tredje person, men samme person returnerte igjen i form av Den Hellige Ånd, og for å fortsette å arbeide, å fortsette å gjøre, sa Apostlenes gjerninger.
"Jesus Kristus, den samme, går, i dag og til evig tid." Det er Tegnet. Det er tegnet.

Når Peter og Johannes gikk gjennom porten som heter Den Fagre, lå det en mann der som hadde blitt lammet - lam fra fødselen. Og han sa: «Sølv og gull har jeg ikke, men det som jeg har, gir jeg deg. I navnet til Jesus Kristus, fra Nasaret, stå opp og gå." Ser dere?

Og de snakket til dem og visste at de var uvitende og ulærde menn, men de la merke til dem, at de hadde vært sammen med Jesus. Se, Tegnet var der blitt framvist. Ser dere?
"Det som jeg har ..." Å se en stakkars fallen broder ligger der, forkrøplet, og skamfert, og alt dette, og det samme livet som var i Kristus, var i dem: "Det som jeg har ..."

"I mitt navn skal dere kaste ut onde ånder."
Ikke "jeg vil," dere vil. Dersom dere sier til dette fjellet ...," ikke hvis jeg sier. "Hvis dere sier til dette fjellet ..."
Å, broder, den timen når Tegnet skal vises fram, er for hånden. Vi kan se det. Vi vet at vi er nær slutten nå, fordi alle slags budskap kommer opp for å vise tegn og undere.

Og nå, her kommer vi tilbake til hva menigheten må gjøre: Tegnet må være framvist.
"Når jeg ser blodet, vil jeg passere forbi deg. Ingen ting annet vil fungere. Det må være blodet.

Nå, Den Hellige Ånd er vårt Tegn fra Gud. Som en stor teolog, en lærd, en baptist broder, fin mann, fin karakter, da han kom til meg en gang, og han sa: «Broder Branham, han sa: "Du taler om denne Hellige Ånd." Han sa: «Hvorfor? Det er ikke noe nytt." Sa: "Vi har lært dette hele tiden opp gjennom årene."
Og jeg sa, "Vel, Jeg ..."

Han sa: «Vi har mottatt den Hellige Ånd."
Jeg sa: "Når fikk du den?"
Han sa: «Da jeg trodde." (Fordi jeg visste at det var Baptistenes teologi, at du - når du tror, da får du Den Hellige Ånd.)

Jeg sa: "Da, når Paulus, i Apg 19, sa til en flokk - en gruppe Baptister, der var en Baptist predikant, som hadde vært en av Johannes sine omvendte, som beviste ved Bibelen at Jesus var Kristus ... Da han passerte gjennom den øvre kysten av Efesos, finner han noen disipler, og han sa til dem: «Har dere fått Den Hellige Ånd, ETTER at dere har trodd."
De sa: «Vi vet ikke om at det finnes noen Hellige Ånd."

Så spurte han om hvordan de var blitt døpt. De hadde ikke blitt døpt i Jesu Kristi navn, det ofrede lammet. De var ikke identifisert med ham i det hele tatt. De bare trodde det, akkurat som medisinen som var satt der, og de hadde ikke tatt den. Paul befalte dem til å bli døpt om igjen i Jesu Kristi navn. Og da han gjorde dette, så kom Tegnet over dem.

De ble identifisert ved de handlinger og tegn som er fra Den Hellige Ånd. De talte i tunger, profeterte og opphøyet Gud. De ble identifisert som ett med sitt offer.
Og den Hellige Ånd er vår identifikasjon. Det er det som identifiserer oss som kristne, ikke vårt medlemskap i kirker, ikke vår forståelse av Bibelen, ikke hvor mye du vet om Bibelen, det er hvor mye du vet om forfatteren. Ser dere? Eller hvor mye Forfatteren lever i deg.

Det er deg selv, borte. Du er ikke mer ... Dere anser dere selv for døde, og Tegnet er hva som bor i dere, og det er ikke ditt liv, det er Ham. Paulus sa: «Det liv jeg nå lever ..." Han levde et annerledes liv enn det han en gang gjorde. "... det er ikke meg, men Kristus som lever inni meg." Der er det identifiserte Tegnet som Gud krevde.

Identifisert med vårt - identifisering med vårt offer. Livet til vår Frelser inni oss, Den Hellige Ånd ... Å hvilken. .. Et positivt Tegn. Der kan ikke være noe mer Tegn.
Å, om du bare kunne fange - tanken av det. Hvis jeg hadde - makt denne morgenen, med ord til å uttrykke og plassere inn i din sjel, som er på innsiden -- ikke ørene dine, men din sjel. Hvis du - hvis du kunne se garantien av det. Det gjør deg så avslappet.

Hva om du hadde begått en forbrytelse, og du skulle bli prøvd i en føderal domstol, og du visste at hvis de fant deg skyldig, at du ville dø, du ville gå til den elektriske stol, eller gasskammeret, eller hva enn av offentlige henrettelsen de skulle ha for deg: kanskje henging eller noe, lynsjet. Uansett hva straffen var, og du visste at du hadde - du var skyldig ...

Du vet du var skyldig, og du må dø hvis du ikke får deg en advokat til å representere deg, som kan få deg ut av den tingen. Og nå, du vil ønske deg den beste advokaten som du kunne få. Og så, du får deg en advokat som var en god, skarp advokat, og du vil føle at din sak var litt lettere, du kan slappe av litt, fordi du hadde en advokat.

Men fortsatt ville det være et spørsmål om denne advokaten kunne endre dommerens ide, eller endre juryen. Hvis denne advokaten, med sin skarpe tale, og kjennskapet til lovverket, kunne endre det, og kunne innestå for din sak, og bevise at du skulle få leve ...

Men likevel, i all sin store autoritet, og den store talen som han kunne fremføre, og inntrykket han kunne sette på juryen eller ha med dommeren, du - du - kanskje du kunne få slappe av i noen minutter, men det vil fremdeles være et spørsmål i tankene dine: "Kan han klare det?"

Men i dette tilfellet har dommeren selv blitt vår advokat.
Gud ble menneske. Der var ingen advokat som kunne gjøre det. Vi kunne ikke finne èn. Moses og loven, profetene, ingenting kunne gjøre det.
Så Dommeren selv blir både jury, advokat og dommer, og tok rettferdigheten av sin lov i sine egne hender, og betalte selv prisen for det, hvor mye sikrere kan vi være?

Og han sendte sitt eget liv tilbake på oss, som et vitnesbyrd om at han har akseptert det.
Hvor trygt. "Ja, om jeg går gjennom dødsskyggedalen, så frykter jeg ikke det onde, for Du er med meg ..."

Når Han blir både dommer, jury og advokat, da førte Han vår sak. Vi, er funnet skyldig av Hans egen lov, og Han kom og tok den skyldige personens sted, som stod ved alteret. Han tok hans synd. Han tok det på seg selv, og døde, og betalte prisen, og utgydte Sitt blod, og gir tilbake Sitt eget Tegn: Sitt eget liv.

Derfor, vi er fullstendig ... Saken er avvist. Det er ikke mer noen synd for de troende.
Å, Gud, vis nåde. Hvis ikke folket kan se det - at der er ikke lenger noen sak.
"Den som hører Mine Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, har evig liv, og skal ikke komme fram til dommen, men er gått over fra døden til livet."

Der står saken. Saken er avvist; det eksisterer ikke lenger noen sak. Amen.
Så trygt - trygt med Tegnet vist fram, når Døden begynner å slå mot døren der ute, har den ingen kontroll.

Ja, Tegnet blir vist fram. Bare Tegnet blir anerkjent nå. Ser dere? Han gjorde dette slik at Tegnet kunne komme.
Tegnet var Guds Liv, og når Gud skapte det første mennesket, da skapte Han ham som en sønn. Og sønnen var så fordervet at han lyttet til sin kone, i stedet for til Gud, og kvinnen hørte på djevelen i stedet for på sin mann. Og da han gjorde dette, det så fordervet dem begge, slik at det brakte en forurensning.

Og Han visste at da de gjorde dette, ville de måtte bringe barn inn til verden. Frukten på det midterste treet kunne ikke bli rørt. Og så, når de rørte det, brakte de denne synd på seg selv. Og derfor: Hele menneskeheten som ble født, var i synd.

Det var ingen måte til å komme ut av det. Og så, Gud kom ned. Det er bare én måte å få ham tilbake, det er å få ham tilbake som en sønn igjen. Og hvordan kan Han gjøre det, når Hans egen lov stod der og sa at han er fordømt?

Så, Faderen selv blir en av oss. Det er det virkelige Lammet. Det var Hans hensikt, som Han hadde i tankene. Det er grunnen til at Lammet ble identifisert på den måten i Edens hage, vel vitende om at Lammet og Duen skulle møtes på en bestemt tid, når Lammet og Duen ville være sammen, det er hvordan Han vet, gjennom dette kan vi alle være sammen.

Og Han var villig til å gjøre et slikt offer. Nå når Tegnet kunne bli brukt, slik at vi ikke lenger var fremmede, vi er ikke lenger fremmede, men vi er sønner og døtre av Gud. Både Adam og Eva, kvinnen og mannen, knyttet sammen, og er sønner og døtre av Gud, i Kristus Jesus, ved Hans store offer.

Og så, slik at det ikke ville være noen misforståelse, sæden fra dette livet som må være plantet i jorden av dette legemet, det er en forgjengelig sæd ... Og livet - hvis det er et forvrengt liv i sæden, vil det forgå sammen med sæden.
Men Han la evig liv inn i det, og identifiserte det som sitt eget. Men i oppstandelsen, Han vil reise det opp igjen, og ingenting vil gå tapt. Ser dere hva jeg mener? Der er det.

Det kan ikke gå fortapt, nå. Livet ligger over det. Det er et Tegn som ligger over den lille kroppen, ligger over den sjelen, den personen. Det er et Tegn over det, Den Hellige Ånd, at det tilhører Gud, det er Hans, "Når jeg ser tegnet, vil jeg passere forbi deg". Et positivt Tegn.

Den Hellige Ånd er vårt Tegn. Derfor, når du mottar den Hellige Ånd, passerer du over fra døden til livet. Det er alt som skal til, fordi livet er inni deg. Du kan ikke lenger gå til grunne.

Bibelen sier: «Den som er født av Gud, gjør ikke synd, for han kan ikke synde, for Sæden fra Gud (Amen!), Sæden fra Gud forblir i ham." Og hvordan kan han synde, når Gud, som er uten synd, er inni ham.

Når han er inne i en syndfri Gud, hvordan kan han da synde? Uansett hva han har gjort, Blodet tildekker ham. Ser dere? Han er en ny skapning nå. Hans begjær og ambisjoner er fra himmelen, fordi han er forandret fra en klinte til en hvete. Hans begjær er ikke lenger de samme som de engang var. Og han viser det fram.
Du sier: "Å, jeg tror det." Og du synder fremdeles? He-uh, du er blitt lurt. Ser dere?
Den kan ikke vise fram noe annet enn Tegnet.

Israel ble kommandert til å stå under dette blodet, frem til marsj-ordrene kom. Ikke gå ut, fra å være under det. Når de først var kommet under det Tegnet, da var de forseglet inn der. Ikke forlat det.
De stod rett der fram til midnatt, og basunene blåste. Og når basunene blåse, de gamle bukkehornene begynner å blåse, hver og en marsjerte ut med sine eiendeler, på vei til det lovede land.

Slik gjør den mann eller kvinne som er fylt med Den Hellige Ånd. Han er forseglet bort, og sikret fra all skade og fare. Hele hans liv viser hva han er. Overalt hvor han går, uansett hva han driver på med, hvem han snakker med, når han kommer i kontakt med kvinner, når han kommer i kontakt med kollegaer, når han kommer i kontakt med hvem so helst, så ligger Tegnet der. Amen.

Når han kommer til døden, "Jeg frykter ikke noe ondt, for du er med meg, det Tegnet ligger der.
Når det kommer til oppstandelsen, vil han være der, for Gud vil reise ham opp ved de siste dager.
Jesus sa det: "Når jeg ser blodet (Tegnet), vil jeg passere forbi deg. Åh.

Husk, hvis det Tegnet ikke ble vist fram, ville endog pakten bli annullert. Det er rett. Pakten ble annullert. Der var ingen - der var ingen pakt, så lenge Tegnet ikke var der. Tegnet stod for pakten. Gud gjorde en pakt med dem. Ja, sir. Men Tegnet måtte være ... Det var ikke trådt i kraft (pakten var ikke) med mindre Tegnet var der.

Det kan ha vært mange jøder som kunne si: "Kom hit, jeg har ikke plassert noe blod på min dør, men jeg vil vise deg noe. Jeg er en omskåret jøde. Jeg er omskåret."
Det betydde ingenting. "Når jeg ser blodet, når jeg ser Tegnet ..."

Du kan si: "Jeg Baptist, Presbyterian, Metodist," eller hva som helst du ønsker å være.
Men når jeg ser Tegnet ... "

Du sier: "Jeg er en troende. Min mor var medlem av denne kirken, min far var medlem av denne kirken, jeg har vært medlem der siden jeg var et barn."
Det betyr ingenting.
Jeg lyver ikke, jeg stjele ikke, jeg gjøre ikke slikt, jeg. ..
Det betyr ingenting.

«Jeg tilhører Branham Tabernaklet, jeg gjør dette, det, og det. Jeg tror hele Ordet."
Disse jødene kunne si: "Jeg tror Jehova.

Hvis du virkelig trodde, ville du lyttet til Budskapet for denne tiden. Sannelig. De hadde en masse budskap, men dette var Budskapet for denne timen. Ser dere? Jeg tror Budskapet for denne timen. Ja. Blodet ble brukt ved aftenstiden.
De kunne ha sagt: «Jeg - jeg er jo en jøde."

Folk sier i dag, "Jeg er en kristen. Jeg kan vise deg mitt lange medlemskap."
"Jeg vil at du skal fortelle meg hvor jeg noensinne stjal noe, hvor jeg noengang var for en domstol. Vis meg hvor jeg noen gang drev hor, hvor jeg noengang har gjort slike ting (eller noe sånt). Vis meg ett eneste tilfelle."

Det betyr ikke noen ting nå. Nei, nei. Ser dere? Uansett hvor mye paktsmedlem han var, så er pakten uten effekt. Den er ikke effektiv.
Du sier: "Vel, jeg er en Bibelstudent."
Jeg bryr meg ikke om hva du er. Uten den pakten, så er Guds vrede over deg. Det er rett. Du er fanget opp med det. Ja, dine synder vil finne deg der ute.

Hva er synd? Vantro. Du tror ikke Budskapet. Du tror ikke Ordet. Du tror ikke vitnesbyrdet fra selve Tegnet, når det har identifisert seg selv midt iblant oss. Og hvis du har nektet å tro Det!!
Uansett hvor mye du ikke tror Det, Det må vises fram.

Du kan si: «Jeg tror det, jeg tror det. Jeg tror det er sannheten. Jeg aksepterer det som sannhet."
Så, det er helt bra, men likevel, det må vises fram.

Hva om en jøde sto der og rørte om blodet, mens lammet blødde, og sa: "Dette er Jehova."
Og der stod en prest og sa: "Ja, sir, jeg tror at er sant." Men på hans eget hus, der har det ikke blitt framvist. Han ønsker ikke å identifisere seg selv der ute, sammen med denne gruppen.

Nei, sir. Disse fanatikerne, med blod på døren. Han ønsker ikke den identifikasjonen, uansett hvor mye prest han var, hvor mye han kjente til Ordet, hvor godt han var blitt oppdradd, hvilke gjerninger han hadde gjort, hvor mye han gir til de fattige, hvor mye han hadde ofret ...

Paulus sa: «Om jeg gir mitt legeme til å brennes som et offer, gir alt jeg eier til mat for de fattige, om jeg har tro å flytte fjell, og så videre, og taler i tunger slik som menn og engler, og alle disse andre tingene," og sa, "Jeg er ingenting før Tegnet er blitt vist fram.
Inntil dette Tegnet... (Det er dette jeg snakker i kveld. Kjærligheten. Ser dere?) .. nå, inntil dette er blitt brukt, er jeg ingenting. Skjønner?

Jeg bryr meg ikke. Kanskje du har drevet ut onde ånder; du kanskje har helbredet syke ved troens bønn. Det kan hende du har gjort alt dette, men hvis det Tegnet ikke er der, er du under Guds vrede.

Du kan være en troende. Du kan stå på prekestolen og forkynne evangeliet. "Mange vil komme til meg på den dag og si: 'Herre, Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn? Talt i ditt navn. Har jeg ikke kastet ut onde ånder i ditt navn? (Dette er både Methodister, Baptister og Pinsevenner.) "

Jesus sa: "Gå fra meg, dere som gjør urett; Jeg har aldri kjent dere." "Men når Jeg ser tegnet, vil Jeg passere forbi deg". Det er Guds krav for denne tiden. Aftentidsbudskapet er å vise fram Tegnet.

Satan har kastet fram alle typer forfalskninger, som håndhilsning, og andre bevis, og forskjellig slikt. Glem det. Tiden er kommet når Tegnet Selv, ikke noe slags etterligning, eller en "gjør seg selv troende," eller erstatninger og slikt. Timen er her når Tegnet, Ham Selv, identifiserer Seg Selv rett iblant oss, og beviser at Han er den samme Jesus, går, i dag, og for alltid, og Han står rett med Ordet.

Det må bli framvist. En mann som sier at han har mottatt Tegnet, og benekter dette Ordet, hva så med det? Ser dere, du kan ikke gjøre det. Tegnet må være der. Når jeg. .. "Blodet skal være et Tegn for dere."
Nå, Den Hellige Ånd, det livet som var i blodet, er et Tegn for dere. (Kommer til det om et øyeblikk. Ser dere?) Den Hellige Ånd er Tegnet. Saken er avgjort. Ja, sir.

Nå, husk, og jeg - det spiller ingen rolle hva du er, hvor god du er, hvor mange ganger du hoppet opp og ned, hvor mange kirker du har sluttet deg til, hvor mange gode ting du har gjort, det vil ikke bety en eneste ting for deg, hvis Tegnet ikke er blitt anvendt. Dette er aftenstiden. Dette fungerte greit i Luthers dager. Det fungerte greit i Wesley's dager. Men det fungerer ikke nå. Nei.

Ja, å holde opp lammet var ok da. De som døde da før lammet ble anvendt, blodet, det var annerledes. Ja, sir. De fortsatte på grunn av god samvittighet. De vil bli dømt om de - de var ... Hvis de var forutbestemt, da traff det dem. Hvis det ikke gjorde det, så gjorde det ikke. Det er alt. Det er bare Gud.

Han - Han rettferdiggjør hvem Han vil, Han miskunner seg over hvem Han vil, og Han fordømmer hvem Han vil. Han er Gud. Det er alt. Han gir barmhjertighet til den som Han har barmhjertighet til, og fordømmer den som Han ønsker å fordømme.

En jøde kunne klart vise fram, ved omskjæringen, at han er en troende. Det er mange menn, fundamentale menn, som kan ta denne Bibelen og si: "Jeg er en troende."
Og Jesus sa: "Ved tro er vi frelst."

Og: "Jeg er en troende, men den dåpen i Den Hellige Ånd er tull." Da er ikke Tegnet anvendt, spiller ingen rolle - hvor mye han tror, det er annullert.
Akkurat som omskjæring av jøden. Han sa: «Jeg er en jøde. Hvorfor må jeg gå ut og gjøre slik som denne andre gjengen av fanatikere.

Moses, som sto oppover og nedover i gatene og sa: Aftenbudskapet er her. Det skal skje ved avslutningen av de fjorten dagene, da skal du samle menigheten sammen, og drepe lammet. Hele Israels menighet skal drepe det, legge sine hender på det, og identifisere seg med det.

Og blodet skal være strøket på dørstokken og over døra, "Og når Jeg ser blodet, vil Jeg passere forbi deg, for det er et tegn på at du har akseptert døden til lammet, som Jeg har skaffet tilveie for deg."

Blodet var en Tegn. Nå er Ånden det Tegnet. "Dere skal bli fylt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter." Og når blodet ble utgydt, så ble Tegnet sendt ned på pinsedagen som en fremfarende mektig vind. Det var tema for enhver apostel. Det var ... "Har du mottatt Den Hellige Ånd ETTER at du trodde?

"Omvend dere, enhver, og bli døpt i Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, og dere skal motta denne gaven, Den Hellige Ånd, for det er et Tegn (Amen!) At du har gått over fra døden til livet."

Der har dere det. Når den jødiske menigheten gradvis minsket ned, og hedningene har tatt det inn i en slik forvrengning som dette, nå har hun kommet ut for å samle sammen denne levningen av hedninger, for Hans navns skyld: Bruden. Ser dere, hva jeg mener? Ser dere hva Skriften taler om her? Hvis Tegnet ikke var framvist, da var pakten ikke effektiv. Ser dere?

Det må være framvist, fordi hvis du sier at du tror, og du ikke følger instruksjonene fra Ordet, da tror du ikke. Ser dere?
Selv om du er omskåret, Selv om du deltar, selv om du er døpt, du har gjort alt disse tingene slik, det er fortsatt ikke Tegnet. Den Hellige Ånd ...

Denne fine skolerte mannen fortsatte å snakke til meg, som jeg fortalte om her nettopp. Han sa: "Billy." Han sa: "Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Hva mer kunne mannen gjøre, enn å tro Gud?"

Jeg sa: "Det er sant, doktor. Det er rett. Han trodde Gud. Bibelen sier det. Du har rett. Så langt som du er kommet, så er du rett.
Så lenge som disse 12 spionene, som ble sendt ut for å gå over og utspeide Kanaan's land, så lenge de gikk fremover mot Kanaan, hadde de fremgang, men når de kom fram til grense-linjen, da forkastet de det."

Jeg sa: "Dere Baptister er ok så langt som dere er kommer. Men har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde?"
Jeg sa: "Husk, Gud anerkjente Abrahams tro. Han trodde Gud, og det ble tilregnet ham til rettferdighet. Det er sant. Men etter det, da ga Gud ham omskjærelsens segl, som et tegn - et tegn til ham. Ikke det at hans kjød, omskåret, hadde noe å gjøre med hans sjel, men det var et tegn på at Han hadde, Gud hadde anerkjent hans tro.

Og Han gir oss tegnet, Den Hellige Ånd, at Han nå har gjenkjent oss som troende. For: "Omvend dere, og bli døpt, alle sammen, i Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, og dere skal motta gaven, Den Hellige Ånd. For løftet er deres." Får dere tak i poenget nå?

Jødene, uansett hvor mye de kunne bevise at de var omskåret, men Tegnet måtte vises fram. Hvis ikke, da var pakten ikke i effekt. Det er det samme nå, den samme tingen. Uansett hva du gjør, uansett hvor mye du kan - du kan forklare Bibelen, du kan være en Bibelstudent og, åhh du ... Du kan - Du kan si "Jeg er en troende," og alt annet, men fremdeles så er Tegnet påkrevd.

En Bibelstudent som sier: "Jeg var en god person, Broder Branham." "Jeg bryr meg ikke hva noen sier, men du kan ikke utkonkurere den mannen. Jeg har aldri sett ham gjøre noe galt i mitt liv."
Det har ingenting med Gud å gjøre.

Der er ett krav, og ingenting annet. Og du kan ikke gjøre dette. Du kan ikke sette blodet over døra, Tegnet kunne ikke være der, med mindre lammet døde. Og blodet var at lammet døde. Ingen "Gjør-seg-seg-selv-troende." Lammet døde.

Og Den Hellige Ånd er et positivt Tegn på at ditt Lam døde, og du mottok Tegnet over på deg selv, fordi Selve Hans Liv er inni deg. Ser dere? Det er ikke "Gjør-seg-seg-selv-troende." Ikke fremvise seg selv. Ikke en etterligning. Det er der. Du vet det. Du vet det, verden vet det. Tegnet er der.

Uansett hvor god en personen var ... Kunne vært en Bibel student, det kunne være en hvilken som helst god kirkemedlem. Det kunne være en god person, en leder fra et kirkesamfunn. Det kunne være en fra presteskapet i Roma. Jeg vet ikke hvem det er ... Men ikke sett det fram som noe spesielt.

Men Israel ... Enhver Bibelstudent vet at Israel var et bilde på menigheten, nøyaktig, på vei til det lovede landet. Det er dit hun er på reise til. Men når det ble aftenstid, og reisen skulle starte, da var der ett strengt alvorlig krav.

Uansett hvor mye jøde han hadde vært, hvor godt han oppbevarer sine avlinger, hvor godt han hadde tatt vare på naboene, hva godt han har gjort, hvor betydelig et medlem han var, hvor mye han betalte tiende, alle disse tingene var bra, det var greit, han var en god mann, anerkjent blant sitt folk som en god mann, men uten tegnet fra blodet, så omkom han ...?...

Å, Gud hjelpe meg, både nå og i lydbåndet, til å spikre dette fast. At uansett ... Kanskje du har forkynt Evangeliet; du har kanskje drevet ut onde ånder; du har kanskje talt i tunger; du kanskje har ropt, danset i Ånden. Men uten detteTegnet ...
Du sier: «Er det mulig?"

Paulus sa at det var. "Selv om jeg taler med tunger som menn og engler, selv om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, eller min kropp bli brent som et offer, om jeg har tro for å flytte ting, så er jeg fremdeles ingenting." Hallelujah. Stol ikke på dette. Det er Tegnet. Uansett hvor mye du har gjort, hvor god du er, når Guds vrede blinker, vil den bare gjenkjenne Tegnet.

Det er et Tegn på at en pris er blitt betalt. Dette var kravet. Og prisen som ble betalt, var Livet til Jesus Kristus, og Han ga sitt liv, og Hans Ånd kommer tilbake på deg som et Tegn på at du er blitt mottatt.

Deretter bærer du Tegnet med deg dag og natt, ikke bare på søndag. Det er der hele tiden. Du har Tegnet. "Blodet skal være et tegn for dere."
Du sier: "Jeg tror fortsatt. Jeg er en troende."
Det er ok, men hvis du avviser Tegnet, hvordan kan du da være en troende? Det taler imot deg. Ser dere? Det taler mot ditt vitnesbyrd om at du er det....

Bibelstudent, et godt menneske, kirkemedlem, uansett hva du er, det betyr ikke noe. Ja, sir.
Kanskje din far er en predikant, kanskje din mor var en hellig. Kanskje ... Det er helt greit, de må svare for seg selv, som jeg har sagt.

Prøv ... Folk prøver å gjøre Gud til en stor, gammel, fet, kjærlig, bestefar (Ser dere?), En flokk med barnebarn, som små Ricki'er og Elvis'er, og det er ikke noe vondt i dem.
Dette er ikke Gud, Han har ingen barnebarn; Han er en far.
Du må bli født på nytt.
Han er ikke stor, myk, kjærlig, Han er en dommens Gud. Bibelen sier at Han er. Hans vrede er voldsom.

Tråkk ikke på dette og forvent at Guds godhet en dag tar deg, i dine synder, at Han da tar deg til himmelen. Hvis Han hadde gjort det, ville Han måtte unnskylde seg overfor alle de andre, at Han tok deg. Du må tro Hans Ord, ellers vil du omkomme.
Og når du tror Hans ord, da vil Tegnet være over deg.

Døden var klar til å slå Egypt denne natten, når som helst. Det var en redselsfull tid. Alle deres seremonier, alle deres festdager og fastedager ... Gud hadde besøkt dem, Gud hadde vist sine store tegn og under midt iblant dem. Hva er dette?

Nå, stopp et øyeblikk. Gud hadde vist dem sin nåde. Han gir dem en sjanse. De skulle ikke avslått dette. De sa: "Åh, det er ikke noen ting med det der. Det er tull. Det er bare en flom av rød slam som brøt ut. Det er det som laget elven rød."

Så kom hagl. Så kom froskene. Gud hadde forberedt et sted, og la Sitt Ord i en profet's munn. Og når han talte, da skjedde det. Og de hadde sett det, de kunne ikke nekte for det.
Hva Moses kalte på, det er det Moses fikk fra Gud, fordi han talte bare Guds Ord. Han sa: «Jeg skal gjøre deg til en gud."

Moses var en gud for dem. Ser dere? De kjente ingen forskjell, så han sa: «Du vil bli en gud, og Aron skal være din profet. (Se?)" Du blir som en gud. For jeg skal ta deg, din stemme, og jeg skal skape gjennom deg. Jeg skal tale, og folket kan ikke nekte for det, fordi det skal bli, rett der. Hva du sier vil skje."

Ja visst. "Jeg skal vise dere disse tingene." Og Egypt så det. De så det, like før aftenstid, eller akkurat ved aftenstid.
Han viste dem sin godhet. Han viste dem at Han kunne ta det vekk, helbrede.

Magikere prøvde å gjøre det samme, disse etterlignerne. Du vil alltid finne dem. Der var Jannes og Jambres, de stod der. Men når det kommer til den virkelige tingen, da hadde de det ikke. Det er rett. De fulgte etter en liten tid, men etter en stund ble deres dårskap åpenbart.

Og sier ikke Bibelen at det samme vil skje i de siste dager. "Slik som Jannes og Jambres stod imot Moses ..." Men deres dårskap ble åpenbart. Slik vil det bli igjen. Ser dere? Der er det.

Menn av pervertert sinn, fordervet med hensyn til Sannheten - det som er fakta, de kunne ha menigheter, og store ting, store høydepunkter, overveldende, blomstrende ting, men tiden vil til slutt komme.
Stå stødig med Tegnet. Det er det Gud ønsker vi skal gjøre. Hold deg til Hans Ord. Ikke beveg deg bort fra det. Stå rett med det. Bibelen sier det.
Døden slo ned. Gud hadde vist dem nåde, vist kraft og tegn.

Nå la oss stoppe bare for et øyeblikk eller to på dette eksempelet der. La oss bare tenke i våre sinn tilbake til det Han lovet skulle skje i de siste dager. Jeg lurer på om ikke vi også bare ville ønsket å sjekke dette opp.

Han hadde gjort alt dette, og likevel så ønsket de fortsatt ikke å omvende seg, eller å tro budskapet for dagen. Fremdeles så ønsket de ikke å gjøre det. Selv om det hadde blitt framvist foran dem, og hadde beviselig blitt gjort kjent ...

Og når du ser slike ting skje, da er det tegnet på den møtende dommen. Dom vil følge disse tingene. Det har alltid gjort det, og dette vil ikke være noe unntak. Ser dere?
Dom etterfølger nåde. Når nåde er blitt avvist, da er det ingenting tilbake, uten dom. Så det vil alltid følge.

Nå, en scene. Enhver åndelige hendelse er et tegn fra Gud. Vær forsiktig, legg merke til det. Ser dere? Se. Enhver åndelige hendelse, alt det som skjer, er et tegn.
Vi er ikke her ved en tilfeldighet. Disse tingene skjer bare ikke ved en tilfeldighet. Det er et tegn. Det er et tegn for å komme til - komme seg i sikkerhet, raskt.

Noah var et tegn til sin generasjon, Elias var et tegn til sin, Johannes var et tegn til sin.
Ser dere? Alt ...
Budskapet for tiden er et tegn. Hold øye med det. Se hva det gjør. Ser dere? Det er et tegn. Alt har en mening.

Denne type Budskap kunne ikke ha skjedd på noen annen tid. Det kunne ikke ha kommet i Luther's dager, kunne ikke ha kommet i Wesley's dager, det kunne ikke engang ha kommet i pinsevennenes dager. Ser dere? Der er ingen - har aldri tidligere skjedd noe slikt. Og likevel, det var lovet i Bibelen. Ser dere? Vi er ved enden.

Ingenting kunne skje ... Det kunne ikke skje før på denne tiden, og det skjer for et tegn, mirakler. Hva er et tegn?
Åh, unge folk, min bror, søster, kom under dette Tegnet raskt. Ser dere? Ikke, ikke ta noen erstatning. Nei, nei, nei, ikke, gjør ikke det. Ser dere?

Ikke bare å tenke på det. Du holder deg der inntil du vet at Tegnet er vist fram, inntil hele ditt - det sinnet som var i Kristus, er i deg, inntil alt tøyset av denne verden er borte, inntil hele ditt hjerte's ønske er Ham.

Ser dere? Da vet du - da vet du at noe skjer.
Jesus sa: "Disse tegn skal følge dem som tror," ikke de "gjør-seg-selv-troende," men de troende. Ser dere?

Nå ønsker vi ikke å ta noen - noen sjanse angående dette. Du må ikke gjøre det.
Budskapet for tiden er et tegn til kirkene. Det er tegn til folket. Ikke ...
Får du tak i det? Jeg håper, på lydbåndet, at de gjør det samme (Ser dere?), og andre deler av verden. Ser dere?
Tegnet for tiden er her. Det er et tegn som må bli anvendt, og det kunne ikke ha kommet i noen annen tid.

Legg merke til Guds forberedelser for den tiden der. Nå, som vi vet at Bibelen sier at alle disse tingene skjedde som et forbilde til oss ...
Legg merke til: Når Gud var rede til å dømme Egypt, da gjorde Han først en forberedelse. Hva gjorde Han her den første gangen? Han endrer aldri på sin orden.
Den første gangen, da Han kom - da Han gjorde sine forberedelser, da sendte Han først en profet med et budskap.

Den første tingen som Han gjorde for sitt folk, var å sende en profet med et budskap.
Den neste tingen som Han gjorde: For å identifisere denne profeten, sendte Han en Ildstøtte for identifikasjon, for å bevise det.
Og den tredje tingen, var at Han sendte Tegnet. Det er helt riktig. Tegnet ... Hva var det Tegnet betydde? Forsikring.

Først: Hans profet med Budskapet.
Han identifiserte Seg Selv blant - med en ildstøtte, sammen med Sin profet.
Deretter sendte Han et Tegn, for å komme under dette Blodet, at Han hadde akseptert denne stedfortredende død i ditt sted, så Blodet var et Tegn på at Han så på deg, som har hørt budskapet, som trodde på Ildstøtten, og hadde akseptert den stedfortredelsen som Han hadde tilveiebrakt for deg.
Og du var under Blodet, under selve kjemien for Livet som døde ut for deg.

Å du, hvilken perfekt ting dette er. Ser dere? Du er under blodet. Nå er du under Ånden, under Den Hellige Ånd. Se, du tror Budskapet for dagen. Ser dere? Du tror den kraften, den Ildstøtten. Du tror det (Ser dere?), du gjør det.

Nå, nå, se her, å bare tro det, det er ikke nok - det å bare vandre rundt der hvor den befinner seg, det er ikke nok. Ser dere? Det er for å gjøre deg enda verre. "For den som vet å gjøre godt, og gjør det ikke, for ham er det synd," Ser dere?

Disse "grenselinje-troende" ... Jesus snakket om det samme, Hebreerne 6. kapittel.
"For det er umulig for dem som en gang ble opplyst, og har blitt gjort del i Den Hellige Ånd, og har smakt på den gode Guds Ord, og den kommende verdens krefter, hvis de skulle falle ifra, for atter å fornye seg selv til omvendelse; da vi ser at de korsfester på nytt, for seg selv, Guds Sønn, og vanhelliger paktsblodet, hvorved de ble helliget med. (kjemien der) - Helliget ... "
Dette er ikke Tegnet.

Blodet er ikke Tegnet nå, Livet er Tegnet. Livet kunne ikke være der, fordi det var et dyr. Kjemien var Tegnet. Der måtte du ha bokstavelig blod framvist på døren, men nå er det Den Hellige Ånd. Vi kommer til det om bare et øyeblikk, for å bevise det. Ser dere?

Det er livet som er Tegnet.
Ditt liv er borte, og du er død, og ditt livet er dødt. Du er skjult i Gud gjennom Kristus, og forseglet inn der ved Den Hellige Ånd. Det Sinn som var i Kristus, er i dere, og Kristus, og Bibelen, og Ordet er den samme tingen.

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Så du, og Ordet, og Gud og Kristus er den samme tingen. "Og hvis dere blir i Meg, og i Mitt Ord, du spør da om hva du vil, og det blir gjort. " Ser dere?

La kraften rett inn i Moses sine lepper, til å gå ut der med Hans ord, og taler: Frosker kom. Taler: Frosker forsvant. Taler: Insekt kom. Taler: Insekt - forsvant. Amen.
Men så: Tegnet ble påkrevd for hele Israel. Hele Israel var påkrevd for dette Tegnet, "Og når jeg ser Tegnet, vil jeg passere forbi deg." Åh du, åh du. Hvilken forsikring.

Israels utgang fra Egypt var et forbilde av et motbillede av idag. Egypt var kirken, og Israel representerte Bruden. Og slik som Israel kom ut av Egypt, slik kommer Bruden ut av kirken. Ser dere? Fordi det må være noe der for disse til å komme ut av, og de må komme ut av der. Så hvis dette var typen ...
Kirken er nede i Egypt, i verden, og i synd, og bryr seg ingenting om Tegnet ditt. De tror ikke engang på det.
Men Israel elsket det, for det var frelse for dem.

Åh. Åh, dette skulle få oss til å være glade - skulle gjøre våre hjerter ... Åh, vis det fram, menighet. Ikke unnlat dette. Vil du? Ikke - Ikke - Ikke la solen gå ned. Ikke - Ikke - Ikke - Ikke - ikke slå deg til ro dag eller natt. Ikke ta noen sjanse, det vil ikke fungere, barn. Det vil ikke fungere. Du må ha Tegnet.

Du sier: "Jeg tror, ja. Jeg går ... Ja, jeg tror Budskapet." Det er helt ok, men ... Det - det er bra. Men du må ha Tegnet. Hører dere, Branham Tabernacle? Du må ha Tegnet framvist. Uten dette, vil all din tro være forgjeves. Ser dere? Du ønsker å leve et godt liv, du lytter til hva Ordet sier, du går i kirken, du prøver å leve rett, det er greit, men det er ikke det som gjelder.

"Når jeg ser blodet," det er Tegnet, og det Tegnet her er ikke ... fordi hva gjorde ... Han måtte se den faktiske kjemien, fordi livet hadde gått ut, han - det var gått ut fra det. Det var et dyr. Men her er det Hans eget Liv, det som var i blodet, og kjemien var bare et signal, eller et tegn på helliggjørelse. Men selve Livet er Tegnet.

For uten omskjæringen, uten Tegnet, så er du ikke engang selv i pakten. Det hele virker sammen.
Hvis du sier at du er omskåret til Ordet, og bare Ordet, da vil du tro Ordet. Hvis du tror Ordet, da må Tegnet komme. For Han sa: "Vend om og bli døpt enhver av dere, i Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, og dere skal få gaven, den Den Hellige Ånd." Der har du det. Javisst.

Åh du. Legg merke til nå, forberedelsene til Hans løftes-land folk ... Legg merke til hva Han gjorde. Først hadde Han et folk, og Han hadde bestemt et land for dem. Han hadde forberedt et land for dem. Og nå sendte Han ned der en forberedelse for dette, for løftes-land folket. Det var bare for disse som var forutbestemt til dette lovede landet. Riktig.

Og hvordan gjorde Han det?
Han sendte en profet med et budskap,
og identifiserte det ved en ildstøtte,
og ga et Tegn på at de kunne hvile i forsikring om at dette var rett.
Helt riktig. Det var til en trøst.

Israel som kommer ut av Egypt, det var et bilde. Dette er motbilledet av menigheten, som kommer ut av kirkesamfunnene. Nå, ikke alle kirkesamfunn ... Jeg mener bruden. Ser dere? Noen mennesker, noen av de uavhengige, de er like ille som kirkesamfunnene, noen ganger verre og ...
Jeg snakker om det framviste Tegnet.
Tegnet er enig med ethvert Ord. Ser dere? Det er nødt til det, fordi det er Ordet. Det er livet som var i Ordet.
"Mine Ord er Ånd, de er Liv," sa Jesus. Ser dere?

Da Moses begynte sin tjeneste i Israel med store tegn (ser du?), da ble Israel raskt samlet sammen fra hele Egypt, til Gosen, de kommer tilbake til sitt hjemsted, fordi de visste at noe var iferd med å skje. Åh, hvilket forbilde.

"Å, de kommer fra øst og vest,
De kommer fra land langt borte; "
(Det er rett, du har hørt sangen.)

"Til fest med Kongen, for å spise som Hans gjester,
Hvor velsignet disse pilegrimene er!
Skuer Hans hellige åsyn,
glødet med kjærlighet guddommelig;

Velsignet delaktige i Hans nåde,
Til å skinne som perler i Hans krone.
Åh, Jesus kommer snart,
Våre prøvelser vil da være over.

Åh, hva om vår Herre, skulle komme i dette øyeblikk
For disse som er fri fra synd.
Åh, ville det da gi deg glede,
Eller sorg og stor fortvilelse?

Når vår Herre i herlighet kommer,
Vi møter ham opp i luften. "
Viser fram Tegnet.
"Jeg skal reise ham opp i de siste dager." Absolutt. Vi er i disse dager.

Folket samlet seg i Gosen. De var klar. De visste at noe var iferd med å skje. Det var akkurat som ... Se på disse ande-flokkene, når det er tid for å flokke seg, de kommer alle sammen i en sverm. Når biene, og alt annet skal forberede seg, det er noen instinkter som trekker i dem.

Den Hellige Ånd trekker folket. Åh, når tiden kommer for den store Guds vrede til å falle, enhver ... Der kommer to ender: hann og hunn. Her kommer to gjess: hann og hunn. Her kommer to hester: hann og hunn, noe annet drar i dem: de forutbestemte. Resten av dem omkom. Åh. Resten av dem omkom.

Men de som kjente denne dragingen til å komme inn, de visste at arken var forberedt. Det var et tegn på at det kommer regn. De visste at det kom regn. Det spiller ingen rolle hva andre sa, og hva andre mennesker tenkte. De visste, det var noe inni dem sa: «Kom deg inn der så fort som mulig. Kom deg inn der. Fordi det er det eneste stedet som kommer til å være trygt."

Fordi Gud forberedte en profet. Han sendte arken som et tegn. Sa: "Kom deg inn der." Og regnet kom, og de gikk rett inn der, to og to. Alle dyrene gikk to og to, inn i arken, fordi de har ...
De trengte ... Uansett hva resten ... Og alle på utsiden av denne arken omkom.

All på utsiden av Tegnet fra blodet, omkom, alle sammen.
Og alle utenfor Tegnet fra den Hellige Ånd, vil omkomme.
Uansett hvor god du er, hvor mye kirke-medlem du er ... Det var mange av dem i Noah's dager, det var mange av dem i Moses sine dager, men en mann som ikke brydde seg om å bruke blodet som dette Tegnet, han omkom.

Disse som ikke brydde seg om å gå inn i arken, omkom. De som ikke brydde seg om å komme inn i Kristus, for Han er Arken ...
1 Korinterbrev 12 sa: "Ved én Ånd er vi alle døpt inn i ett legeme." Det hemmelighetsfulle - ikke kirken, men det hemmelighetsfulle - ikke kirkesamfunnene, det mystiske legemet til Jesus Kristus, ved én Ånd, Ånd med store bokstaver, ÅND, vi er alle nedsenket inn i dette Legemet.

Da er Tegnet på døren, for du er inni Kristus, og det var Ham, ditt Offer, som sto i dommen, og når Gud ser på dette, da kan Han ikke gjøre noe.
Du er bare så sikker som du kan være, fordi Gud og Kristus er den selvsamme personen.
Ånden som blir gjort til kjød, og bodde iblant oss.
Og der er Gud, med sitt eget selv, og du, Hans egne barn, inne i Legemet. Der er du. Ikke en kjemisk, men Ånden. "Jeg vil passere forbi deg."

De kommer fra hele Egypt for å samle seg på ett sted, slik at de kunne være under dette Tegnet. Og de har kommet ut fra metodistene, baptistene, presbyterianerne, lutheranerne, pinsevennene, alle de andre, for å komme under Tegnet, akkurat slik som det var da.

Der var en ildstøtte som representerte dem. Og en fortalte en annen, en annen fortalte en annen, en annen fortalte en annen, og før du vet, her har de alle begynt å komme. De begynner å komme, og de så tegnet fra Gud. De sa: «Dom står for døren."

Så sa profeten: «Jeg har hørt fra Gud. Der vil være et tegn. Og du stryker blodet på døra; slakter lammet, stryker blodet på døren. Og det vil være et tegn, fordi døden er i ferd med å slå til."

La meg fortelle deg i dag, som Hans tjener: Hvis ikke Tegnet er på døren, da er der en åndelig død som vil slå til, og alle kirker er på vei tilbake til Kirkenes Verdensråd. De vil alle gå tilbake til katolisismen, og bare disse som er ekte, født på ny, kommer til å stå utenfor.

Husk dette, ikke pinsevennene, fordi de er allerede inne der. Det viser at de er døde. De er fortapt. De gjorde et kompromiss, de gikk tilbake, og de satte Ham utenfor døren. Men Han ser etter Tegnet. Fordi det eneste som de satte sin lit til, var å tale i tunger.

Du må ikke stole på noen fordi om de taler i tunger, heller ikke noe annet, men la Tegnet Selv være der, personen Jesus Kristus, Hans eget liv inne i deg.
Omskåret - ikke bare dette og det, men å omskjære hele ditt vesen, inntil du og Kristus er ett.
Kristus er i dere, og Hans liv lever seg ut gjennom deg.

Nå, nå, fra hele Egypt ... Og se, nå som vi ser hva de gjorde. Idet vi ser at tiden trer fram, så er vi befalt å gjøre den samme tingen. Visste du det? Se hva profeten sa.
Og vi skal nå lese (hvis du vil lese) i Hebreerbrevet det 10. kapittel. Og hvis du vil lese sammen med meg, jeg vil lese et vers eller to her nå, før vi går videre.

Hebreerbrevet det 10. kapittel, og la oss begynne med det 26. verset i det 10. kapittel av hebreerne. Åh, la oss se. Ja. Ja, sir.
Hebreerbrevet det 10. kapittel og 26. vers. Ser dere?

For dersom vi synder med vilje etter at vi har mottatt ... (La oss se, har jeg fått dette rett? Ja, det er riktig. Ja.)
... hvis vi synder med vilje etter at vi har mottatt kunnskap om sannheten, da er det ikke lenger noe offer igjen for synder,
men en sikker redselsfull forventning om dommen, den brennende harmen, som skal fortære motstanderen.

Se! Han som foraktet Moses' lov, døde uten nåde under to eller tre vitner:
... hvor mye hardere straff tror dere at han skal være verdig, som har tråkket under føttene - under føttene, Guds Sønn, og regnet blodet, paktens blod, hvorved han ble helliget, for å være en vanhellig ting, og har vært trassig mot nådens Ånd." (Som kommer fra blodet ...)

Forkynner, kirkemedlem, et godt menneske, en moralsk mann, hva enn du er, og du vet at Gud har tatt sigaretter bort fra deg ...

Kvinner, dere vet at Han har tatt kortbukser, og - og kort hår, og alt dette bort fra deg. Du vet at Han gjorde det, men så, hvis du snu deg rundt, og gjør trassighet, og regner dette Paktsblodet for å være en vanhellig ting, dette som helliggjorde deg, og brakte deg opp så langt ...

Slik som speiderne, hvis de kommer rett opp her til grenselinjen, de så over, og de sa: "Vel, jeg vet at det er der, men hindringen er for stort. Vi ser ut som gresshopper." De omkom i ødemarken: Grenselinje-troende.

Ikke kom bare så langt at du sier: "Jeg tror Budskapet." Du adlyder Budskapet. Kom inn i Kristus. Du sier: "Åh, jeg tro hvert ord du sa, Broder Branham."
Det er bra. Men det er bare - det er bare å være i stand til å lese. Ta Budskapet; ta det inn i ditt hjerte, at du må ha Tegnet, selve Livet som var i Kristus, til å være inne i dere. "Når jeg ser det, vil jeg passere forbi deg."

Etter som vi ser de store endetids-tegnene på jorden i dag, da vet vi at dette er rett. Nå, se, jeg har ventet på dette i lang, lang tid, på dette Budskapet til dere (Ser dere?) Og dere har sett endetids-tegnene. Og jeg har forkynt det for dere, og vist det til dere ved alt det som Kristus sa. Er det riktig?

Du vil innrømme det. Ved endetiden, jeg ser ikke at noe er utelatt.
Du sier: "Hva med dyrets merke? Disse som avviser den Hellige Ånd, er allerede merket av dyret. Straffen vil komme senere. Ser dere?

I Israel, når trompeten hørtes i jubileumsåret, hver mann ... La du merke til at Kristus leste det? Han leste bare halvparten av det, fordi bare halvparten var til å bruke på den tiden. Ser dere? "Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, (og så videre Ser dere?), Og et akseptabelt år fra Herren."

Resten av det, Han leste aldri det, han la bokrullen ned, for det er for denne dagen. Ser dere? Han har nettopp lest en del av det, den delen var for Hans dag.
Nå, dette er hva han skal gjøre i dag. Dette er hva Han taler gjennom Sin Salvede Ånd til menigheten i dag. Nå er timen der. Nå er tiden der. Motta det, folk, motta det.

Se. Vi ser den store endentiden, blinkende røde lys overalt, på naturen, vi ser at naturen blinker med lyset. Tiden er for hånden. Vi ser det over kirken: blinkende lys; hun er fordømt. Tiden er for hånden. Hun er i verden. Vi ser det på - på himmelen, på sjøen, på nasjonene, overalt, i solen, månen, stjerner, tegn. Vi ser endetidens tegn av Den Hellige Ånd som kommer tilbake på folket.

Som det var i Lots dager, hvordan Den Hellige Ånd virket gjennom dette menneskelige kjødet som var der: det var Gud, åpenbart i kjød. Hvordan Gud ville åpenbare Seg Selv i sin brud på den dagen og viser det samme tegnet. Jesus sa: "Det vil bli den samme tingen i de siste dager." Vi ser det.

Vi ser den samme Ildstøtten. Endog vitenskapen har tatt bilder av det, og så videre. Vi ser at endetidens tegn er for hånden. Vi vet at det er her. Og så ser vi dette, hvis du tror meg, hvis du ikke tror meg, tro tegnene. Tro Ordet, for det taler om hva jeg forteller dere.

Hvis jeg ikke forteller dere sannheten, da ville de aldri tale tilbake.
Gud vil aldri tale til en løgn. Gud taler til sannheten.
Og disse Ordene vitner om at jeg fortelle dere sannheten. Det er Ordet som vitner om Budskapet som jeg forkynner. Ikke bare Engelen der nede på elva på den dagen som sa: "Ditt Budskap vil gå foran Kristi annet komme."

Selve gjerningene ... Hvis du ikke kan tro at denne Engelen fortalte sannheten, tro da gjerningene, for Bibelen sier disse tingene ville skje ved endetiden. Disse er de som vitner. De er disse som taler høyere enn mine ord, eller noen andre. Det er Hans Ord. De vitner om tiden.

Og vi ser disse store, forferdelige tegnene over folket, og tegn av tiden på jorden: nød iblant nasjonene. Vi ser Israel i sitt hjemland, Flagget, den 6-spissede stjernen, David's Stjernen som vaier, den eldste fanen i verden, det eldste flagget i verden. Hun er en nasjon, hun har en regjering, hun har sitt eget folk, hun står i Folkeforbundet; hun ...?... hun har alle disse tingene, hun står i FN, og hun har fått sin egen valuta, alle ting.

Jesus sa: "Denne generasjonen skal ikke opphøre før alle ting er blitt oppfylt." Og du husker, selve kvelden da Israel ble gjort til en nasjon, det var den kvelden da Herrens engel viste seg for meg rett der tilbake. Det er rett.

Der har vi alt sammen. Alt er blitt fremvist, nøyaktig sannheten. Jeg har ikke løyet for dere. Jeg har fortalt dere sannheten. Gud har vitnet om at jeg har fortalt dere sannheten. Nå husk, jeg er din bror, jeg er en mann. Ser dere? Jeg er bare en mann, akkurat slik som dere alle, men noen er nødt til å bringe det ut, noen er nødt til å fortelle det.

Det var ikke mitt valg, det var Hans valg. Og jeg har fortalt dere sannheten, og Han har vitnet rett tilbake, at det er sannheten.
Når vi ser disse tingene på jorden i dag, Åh, folk, dette er den siste timen. Motta Tegnet over deg, så fort du bare kan, kom deg inn i Tegnet, kom inn i Tegnet.

Som vi ser nærværet av de store tegn i tiden, som advarer oss: Tiden er nær ... Åh, ta dette alvorlig.
Vi skulle elske hverandre. Javisst. Vi skulle ha en slik kjærlighet.
Tal aldri ondt mot hverandre. Hvis noen gjør en feil, be for ham, gjør det hurtig. Vi er sammen i dette, med Gud.

Vi er brødre og søstre. Å lev gudfryktig. Lev - lev som Guds døtre. Lev som Guds sønner. Lev kjærlig, vennlig, ydmykt. La ingenting ondt komme inn i ditt sinn, inn i dine tanker, bare - bare avvis det. Hvis det banker på døren, fjern det, bare si - bare vis fram Tegnet ditt. Bare fortsett vandringen. "Jeg er under Blodet."

Husk, det er mange av dem som kommer innom, disse kvinnene, disse kveldene, og sier "Hei, kommer noen av dere ut, vi skal på fest i kveld."
"Hm hm, jeg under Blodet. Jeg er under Tegnet for å bli her. Min kjærlighet er til min Skaper. Døden er i landet i kveld."

Og død er i landet i dag. Dom venter, den pågår nå. Atombomber og hydrogenbomber, og alle slags katastrofer ligger på vent til nasjonene. Og Gud beveger Sin menighet og viser fram alle ... Vi har holdt fram Lammet nå for en god stund, vi ser, ser hva Han gjør, ser Hans natur og alle ting, men nå er Tegnet nødt til bli framvist. Det må brukes. Det er det eneste som gjelder. "Hvis en mann ikke blir født av Ånden og vannet, vil han ingenlunde komme inn."

Dere skulle elske hverandre. De troende skulle adskille seg fra verden. Ikke bare ta dette lett nå. Og så, dere folk som lytter til dette på lydbånd, dere kvinner, dere menn, hør etter nå. Hvis du noensinne har trodd meg, da tro dette nå. Dette er tiden for - å slutte å lage bråk med hverandre. Tro budskapet i Bibelen. Tro Jesus Kristus, og ha kjærlighet og ære, og respekt for hverandre.

Menn, respekterer deres hustruer, respekter ditt hjem. Bring ditt hjem sammen, fordi, husker du, dette Lammet var for hele hjemmet, ikke bare en. Hele hjemmet måtte bringes inn, alt måtte bli brakt inn. Vi skulle elske hverandre, og de troende skulle adskille seg fra denne verden.

Legg merke til, de var ikke kommet sammen bare for å snakke om Budskapet. De kommer sammen for å bruke blodet, for å anvende Tegnet. Det er hva du må gjøre.
Pastor Neville, og til denne menigheten, tillitsmenn, diakoner, dere brødre, det er på tide at vi får lagt til side all dårskap av denne verden, på tide å legge til side alt annet. Vi har sett nok nå, til at vi er positiv, sikker, og Tegnet må vises fram.

Uten det, kommer du til å omkomme, du er da nødt til å gå til grunne. Dette er den eneste tingen. Å, ikke bare kom sammen og si: "Jeg tror det." Kom det under det. Kom inn i det. Hvordan gjøre du det? Ved én Ånd vi er alle døpt inn i legemet til Jesus Kristus. Alle tror av hele ditt hjerte. Ser dere? Han var ikke ansvarlig for noen på utsiden, som ikke var under det.

[Forstyrrelse fra en kortbølge radio, forårsaket Broder Branham til å stoppe opp og kommentere det - red.]
Hvem var det som snakker? (Det var en kortbølgeradio.) Kortbølger fra oven? Gjennom høyttalerne, de har dette der inne? Jeg hørte noen ... Kortbølge, ja, Åh, de - de er blitt koblet opp ... Jeg tror de tar ...

Å, fra biler, unnskyld. Jeg hørte at noen sa noe, og jeg tenkte at noen ville si noe til meg, at de ikke fikk tak i det, (ser dere?) Og det er grunnen til at jeg - jeg sa det slik jeg gjorde. Jeg så at dere så dere omkring ... Jeg hørte en stemme, og jeg tenkte at noen reiste seg opp for å si noe, og jeg visste ikke hva det var. Nå - nå, takk skal dere ha.

Men du tror. Kom deg under det. Israel kom ikke sammen for å si: «La alle gå over til Gosen i dag. Vi drar opp til Gosen. Du setter deg på kamelen din, og vi vil ta oksekjerren, og vi vil ta med Jones-familien over her, og så videre, og - og Goldbergsfamilien, og så vil vi alle gå opp til - til Gosen. Og vet du hva? Moses skal tale i dag. "

Det var ikke slik. Nei, broder. Det er å komme seg under dette blodet. Javisst. Ikke for å snakke om det, men å komme inn i det.
En av dem sier: «Du vet, herr Goldberg, jeg vet at dette virkelig er sant. Ja, broder, tror jeg det er sannheten. Jeg vet at det er sannheten."

"Mr. Levinski, hva tror du om dette?
"Det er absolutt sant. Jeg har sett kraften av Jehova Gud, som talte. Jeg har sett disse froskene komme ut av dette landet. Jeg vet at det ikke skjedde før han sa det, og jeg vet at dette er Jehova Gud." Nå, dette er alt samme fint.

"Er du omskåret?
«Ja, sir."
«Er - er - du er en troende?"
«Ja, sir."

Og så, da han hørte pastor Moses tale denne dagen, da sa han: "Men du er nødt til å komme under dette blodet, for Gud sa at blodet er et tegn."

Det er et Tegn. Det spiller ingen rolle hvor mye du tror, eller hvor mye du er omskåret, dette er en pakt som Gud ga til Abraham, og så videre, det er den pakten, men nå er du nødt til å komme deg under blodet.
Det er et Tegn. For Han sa: "Når jeg ser blodet, vil jeg passere ..."

Israelitt eller hva som helst, om det er et kirkesamfunn eller ikke, uansett, du må komme under Blodet. Methodist, Baptist, presbyterianer, Pinsevenn, uten kirketilhørighet, hva du enn er, dette er for enhver individuelt, du må komme under Blodet.

Nå, ikke bare snakk om det, motta det. Hør meg, hør meg, i Herrens navn, hør meg. Ser dere?
Helt nødt til å komme under Blodet. Han var ikke ansvarlig for noen person som ikke var under Blodet. Gud gjorde det klart at alle som ikke var under dette blodet, skulle omkomme.
Kan jeg få bruke Hans ord? "Alle utenfor Kristus, vil omkomme.

Hvordan kommer du deg inn i Kristus? 1 Korinterbrev 12: Ved èn Ånd ... (ikke ved ett håndtrykk, eller ett kirkemedlemskap, eller en trosretning. Det er hva de prøver å gjøre det til. De kan jo prøve det) ... men ved én Ånd, er vi alle døpt inn i ett Legeme."

"Hvis en engel fra himmelen forkynner noe annet," sa Paulus, "la ham være forbannet."
Dette er Budskapet. Kom inn i Kristus.

Se: Enhver person på utsiden av Tegnet, da var Gud ikke ansvarlig. Og Gud er ikke ansvarlig for noen person, stor eller liten, populær eller upopulær, rik eller fattig, trell eller fri, mann eller kvinne,
Han er ikke ansvarlig for noen som er utenfor, borte fra å være under Tegnets pakt. Han er ikke ansvarlig.

Du sier: "Å, Herre, jeg gjorde dette, jeg drev ut onde ånder. Herre, jeg gjorde dette, jeg - jeg forkynte evangeliet."
"Gå bort fra meg, dere som gjør lovløshet. Jeg har aldri kjent dere."
Han gjenkjenner bare Tegnet. Hører du det? Si: Amen. Nå, så det er over på deg.

Satt der i denne skogen her om dagen, og guttene, en av dem sa: "To dager er gått, du har ikke ..." Jeg hadde ikke engang skutt et ekorn. Han sier: «Hva er i veien?" Ser dere? Dette er årsaken. Ser dere?
Sa: "Plasser dette over på dem, over på dem." Sa: "Du har snakket til meg om det. Nå er det på ditt fang. Det står i din..."

Han vil ikke gjenkjenne noenting, bortsett fra denne pakten med Den Hellige Ånd.
Og du kan ikke motta denne pakten, med mindre du er frelst, helliget, og deretter døpt inn i legemet. Han vil ikke ...
Du kunne ha en etterligning, du kunne føle deg vel, og hoppe opp og ned, og tale i tunger, og danse i Ånden. Det har ikke én eneste ting å gjøre med det. Hør dette, i Herrens navn. Gud anerkjenner ikke det. Hedninger gjøre det. Hekser gjøre det.

Du sier: "Jeg er en skolert. Jeg gjør dette, det, eller dette andre." Han bryr seg ikke om hvor mye lærd du er. Djevelen er det også. Ser dere?
Han gjenkjenner bare Tegnet. Det er Budskapet i tiden. Det er budskapet til denne dagen. Det er budskapet i denne tiden. I Jesu Kristi navn, motta det.

Ikke en erstatning, noe som djevelen kan plassere over på dere, slik som en humbug-kjærlighet, til å få en mann til å elske en annen kvinne i tillegg til sin hustru, eller en annens kone, noen andre ved siden av henne - noe slikt, noe som er en vanærende ting. Det er ikke ekte kjærlighet. Det er djevelen. Det er hans arbeid.

Det er noe han har forsøkt å overrekke deg til erstatning, en glede til å drikke, og til å føle seg vel av det. Sier: "Jeg er deprimert; jeg skal gå ut og skaffe meg en liter brennevin og prøve å glemme det.

Det er døden. Gud er din glede. Gud er din styrke. Å kjenne Budskapet, å kjenne Sannheten, det er tilstrekkelig for oss. Han er min hele tilstrekkelighet. I Ham, alle ting jeg har behov for, er i Ham. Det er vår styrke. Min hjelp kommer fra Herren.

Dere kristne, se til Ham for din glede, se til ham for din styrke, se etter ham for din lykke; Han er min fred, Han er min glede, Han er min kjærlighet, Han er mitt Liv. Det er pakten, Tegnet på døren.

Ikke ansvarlig for én eneste person: én eneste person, uansett hvem du er, Han er ikke ansvarlig for disse på utsiden, borte fra å være under Det.
Og husk at hele familien ble brakt sammen. Javisst. Åh.
Husk, du sier, "Vel, min pappa er en predikant. Min bror, min pastor, min ..."

Det kan være helt sant. Men hva med deg? Hm-hm. Husk, bare trygg når Tegnet ble framvist. Hvis en mann var her - under her, og sønnen var over på andre siden av gata, da var han i fare. Han ville omkomme. Hans far ville være trygg. Eller hvis sønn var under her, og hans far var der ute, da ville hans far omkomme. Bare Tegnet ...
"Når jeg ser Tegnet, vil jeg passere forbi deg. Det er den eneste tingen.

Du sier: "Vel, min sønn er en predikant. Dere mødre sier, "Jeg fikk den beste gutten eller den beste jenta. Jeg sier deg, de er så god som bare det. De er blitt fylt med Den Hellige Ånd, og har slik kjærlighet ... De er lydige, jeg har aldri sett ... "
Hva med deg, mamma?

Du sier: "Min mor er så god. Jeg vet at hvis hun dør, da kommer hun til himmelen, fordi hun har virkelig mottatt Tegnet, broder Branham.
Men hva med deg, søster? Hele familien må bringes under Det.

Er dere trette? Jeg skal straks avslutte. Jeg kunne avslutte nå, og fortsette igjen i kveld, men hvis dere - hvis dere vil vente bare litt lenger, så vil jeg prøve å skynde meg. Jeg ønsker å sette dette på rett plass, fordi jeg tror at akkurat nå, mens dere er under salvelsen av det, at det vil være bedre å få tak i det rett nå.

Bare når Tegnet er framvist ... Så hele familien må være under dette Blod-tegnet. Pappa, mamma, jeg vet hvordan du føler det. Jeg har barn også. Jeg må se dem frelst.
Jeg taler til meg selv i dag. Ser dere? Jeg har brødre, jeg har søster, jeg har mine kjære. Jeg vil se dem frelst også, men husk, uten framvisning av Tegnet, vil de gå til grunne. Det er ingen oppstandelse for dem. Det er rett. De er borte. Bare når Tegnet er framvist ...

Se, Josva ... Skulle ønske vi hadde tid til å lese det. Skriv det ned. Josva 2. kapittel, om tro, hedninger, skjøge, Rahab ...
Å, jeg skulle ønske at klokka var bare 9.00. Jeg ønsker - Jeg ønsker å ta det, og bare vise deg bror, hvordan ...?...

Denne skjøgen, en hedning ... Se. Hele hennes familie ... Hun var en troende, og hele hennes familie måtte komme under denne skarlagens-snoren, dette Tegnet. De måtte gå under det, eller de omkom.
De hadde hørt om Guds vrede, de hadde hørt om de framviste tegn og mirakler av Gud blant Hans folk, og de måtte motta det, hun måtte motta det. Guds ødeleggelses-engel ville komme.

De visste det. Joshua var den engelen. De befant seg rett på linje med hans fremrykning. Og slik er det med alle nasjoner i verden. De befinner seg rett på linje foran Guds dom.
Denne lille gamle skjøgen, hun hadde hørt. "Troen kommer av å høre." Hun sa: "Alle landene er urolige på grunn av dere." Det er rett.

Nå, disse spionene som ble sendt inn der for å gjøre forberedelser, og så videre, hun æret disse mennene. Og hun - hun ønsket å bli frelst. Hun sa: "Jeg vet at deres Gud er Gud, og jeg har hørt om de store tingene som Han har gjort.

Jeg vet hva han gjorde med Og, og jeg vet hva Han har gjort med de forskjellige nasjonene. Og jeg ser at disse som aksepterte Ham, blir frelst, og de som ikke aksepterer Ham, blir ødelagt, og jeg ønsker å leve, sa hun.
Åh ja. Der har du det. "Jeg ønsker å leve, for de bare ..."

Legg merke til at Jeriko hadde hørt om hva Gud gjorde, men de ønsket ikke å la seg advare. Og der finnes ikke ett kirkesamfunn rundt om i dette landet, som ikke har hørt om hva Gud gjør. De ønsker ikke å la seg advare. Hans store makt og tegn er blitt framvist. Hva Han hadde gjort, Han gikk rett gjennom Dødehavet, som om det var på tørt land. Han har forårsaket ...

Han skapte ting, og forårsaket frosker, og insekt og fluer å komme inn i luften, skapte dem ved Sitt Ord, gjennom Sin profet. Dette var ingen hemmelighet, de vet om det.
Og Rahab sa: «Jeg har hørt dette. Jeg ønsker ikke å omkomme sammen med disse vantro."
Nei, sir. Hun visste at dom var nødt til å etterfølge det, fordi de var på rett linje av det. Hun visste det. Så de laget en måte for henne til å unnslippe det.

De må ha trodd at deres eget store kirkesamfunn i Jeriko var istand til å motstå Guds vrede. Ser dere? Deres eget store kirkesamfunn ... Det er hva mange av dem tenker i dag. "Å, javisst, Gud vil ikke gjør dette."

Det er hva Satan sa til Eva. "Å, javisst, Gud vil ikke..." Men Han vil, fordi han sa han ville gjøre det (Ser dere?), Og det er Hans Ord. Ja, sir.
"Hvis ikke en mann bli født ...." "og disse tegn skal følge dem som er født. (Ser dere?) På dette vil alle kjenne at dere er mine disipler," og så videre. Ser dere?

Greit, ønsket å gjøre det ... Å, hva skjedde? Nå de var innestengt. "Ingen vekkelse får lov til å skje her. Vårt trossamfunn ikke vil støtte slikt."
"Vi vil ikke ha den slags tull hos oss." "Jeg forbyr dere å gå på slike møter." Jeriko, rett på linje med de fordømte...

Men der må ha vært noen som hadde klart å komme seg inn med noen lydbånd til den forutbestemte ætten. De slapp inn i huset hennes og spilte noen lydbånd, og hun gjorde sitt eget hus til en menighet, for å motta Budskapet. Dere vet, det finnes fremdeles noen slike! Budskapet nådde fram til den forutbestemte sæden uansett.

Vi vet vel ikke på hvilken måte det kommer dit, men det kom dit, slik at den rettferdige ikke skal omkomme sammen med den urettferdige. Gud drar omsorg for det i dag. På en eller annen måte slipper Det inn. De vet ikke hvordan det skjer, selv om de ikke vil støtte det; men det finnes noen sæd der ute som er forutbestemt.

Alle som kjenner litt til Bibelen, vet at denne skjøgen var forutbestemt. Det var hun helt sikkert. Bibelen sier at hun ikke gikk til grunne sammen med de vantro. Det stemmer. Hun trodde Budskapet for den tiden, og Gud gav henne et tegn gjennom Sine budbærere. De sa: "Ta en skarlagenrød tråd og bind det fast i vinduet...."

"Og husk at hvis du ikke binder snoren i vinduet som du firet oss ned igjennom, og lar den henge der, da anser vi oss løst fra vår ed. Hvis du er utenfor, og ikke under det, da har vi intet ansvar." Å, du.
”Rahab, gå ut og få alle som er forutbestemt, inn her; gå ut og let dem opp. Hent din far, din mor. Vi er nettopp kommet inn under dette soningstegnet der nede i Egypt. Vi vet at alle som ikke var under tegnet, gikk til grunne. Rahab, jeg gir deg et Tegn. Det er et Tegn."

"Og jeg sier deg i Herrens navn at dersom du framviser denne (tråden), da kjenner jeg til det. Jeg er kjent med ”budbæreren.” Jeg kjenner vredens engel, Josva. Han er Guds ødeleggende budbærer. Jeg er kjent med ham, og han vet at der må være et tegn der. Heng det opp der, og jeg forsikrer deg ved en ed."

Gud svor en ed også, at alle de som var utenfor, og ikke under tegnet, ville omkomme, og de som var under det, skulle leve. I dag gjelder den samme eden, den samme tingen:
"Jeg vil ikke la dere gå til grunne sammen med dem som ikke tror Budskapet.”

Hun hadde hørt om alle gjerningene som var blitt gjort, og hun trodde det. Men hun, og hennes far, noen brødre osv. De var de eneste i hele byen som trodde. Ser dere hvor få de er? Bare en her og en der. En liten familie vil komme ut fra en landsdel. Er det rett? Helt rett. Nå snakker vi om fakta!

Hvis du skal kunne se hva skyggen er, må du først se den virkelige tingen. Du må se hva skyggen er, da vet du hvordan den virkelige tingen kommer til å se ut. Hans makt var blitt framvist; nå sto dommen for døren. De måtte tro for å bli reddet.
Og disse speiderne gikk inn der, disse ”budbærerne,” og de fant denne forutbestemte sæden som trodde.

Hun brukte huset sitt som en menighet, til å motta disse ”budbærerne.” De fikk ikke lov til å komme inn i de andres kirker! Nei! De vil ikke la deg få komme inn heller. De viser deg døren hvis du nevner noe om det. Hun fikk alle i byen som ville tro, inn under tegnet.

Det er akkurat hva vi burde gjøre i dag. Hvis du ønsker noen av dine kjære frelst, da er det best at du får dem inn med en gang.
Da Guds vrede ødela denne store byen, da var det Tegnet som trygget hennes hus. Tegnet var på hennes hus, da resten av byen ble jevnet med jorden. Hva var det?

Josva var Guds budbærer. Og Gud Selv anerkjente Sin budbærers Budskap. Amen! Det beviste det. Det beviste det. De anerkjente Budskapet. Han anerkjente Sin budbærers Budskap, og da resten av byen styrtet sammen, der var Rahabs skarlagenrøde tråd over ”døren.” Alle de andre gikk til grunne. Ødeleggelsesenglene ødela alt som var der i byen, rett der. Ikke en ting ble latt tilbake.

Der var en som tok en gjenstand ut av sakene, ut av dette ”kirkesamfunnet,” og han omkom ved det. De tok alt og ødela det. "Forbannet være den mann som noen gang prøver å gjenoppbygge denne byen!" "Når han legger dens grunnvoll, skal det koste ham hans førstefødte sønn" osv. Gud forbannet den. Denne store byen som forkastet nådens og barmhjertighetens Budskap, og tenkte at de var i trygghet ...

Mange mennesker tror i dag: "Fordi jeg tilhører en kirke, så er jeg sikker og trygg." Bare ikke tro på slikt tullprat. Blodet skal være et Tegn til deg. Og nå er Ånden blitt et Tegn til deg, Livet som var i Blodet.
Bare tenk på det: Det samme tegnet som de brukte i Egypt, det samme liv-tegnet som var i Egypt, det samme symbolet brukte Gud også her oppe (Jeriko, en rød tråd).

Josva, et fullkomment bilde på Jesus, var tro mot dette tegnet som hans budbærere hadde forkynt. Og da speiderne fortalte Josva om denne røde tråd, sa Josva: "Rør ikke det huset eller noe som er inni der. Det er forbeholdt Herren." Amen!

Hun var en hedning, en skjøge, en gate-pike, men hun hørte, hun trodde, og hun hengte opp tegnet i vinduet. Uansett hvor dypt du er falt i synd, eller hva du enn har gjort, det har ikke noe med det å gjøre. Du fremviser Tegnet, det er for deg. Hvis du føler i ditt hjerte at det er noe som drar, da er det for deg; bare vis fram Tegnet.

Josva, navnet betyr Jehova-frelser. Slik også med Jesus. Jesus betyr Frelser. Josvas budbærere kom tilbake og sa:
"Vi har adlydt dine befalinger. Vi fant en kvinne som trodde, ”da vi spilte lydbåndene for henne!” Og vi fortalte at alle som ville gå under det røde tegnet, ville bli frelst. Nå har vi preket om det, Josva; vil du innestå for det?” Har jeg ikke sendt dere for å gjøre det? Amen!

Og da byen begynte å skake, ble Rahabs hus stående. Da Josva stod der og gav signalet til å ødelegge hele byen, gikk de rett inn, mens Rahab og hennes folk og alle deres eiendeler, var inne i huset i trygghet. Amen. De holdt seg ganske enkelt der og behøvde ikke engang se ut gjennom vinduet. De kunne lese Skriften mens slaget var i gang.
Hun holdt seg så til dem og oppvartet hærens general, levde hederlig, kom til Betlehem, og de fikk tildelt sin arvelodd.

Så brakte hun fram en berømt sønn (Boas), som igjen frambrakte en berømt sønn, så kom den neste osv. inntil den Store berømte Sønnen kom. Det gikk hele veien gjennom Boas, Obed, Isai, og til David. Det stemmer.
Fordi skjøgen Rahab trodde budbæreren og viste fram tegnet, så ble hennes hus reddet. Ellers ville hun ha omkommet der hvor hun var.

Hør nå nøye etter. Å, ser dere det? Alle som var under Det i Egypt, ble frelst. Alle som var under Det i Jeriko, ble frelst. Og alle som er under Det i dag, vil bli frelst. Dette blødende lammet er et bilde på Jesus Kristus.
Det står i Hebr. 13, 10-20. Jeg hadde tenkt å lese dette, men nå har jeg har ikke tid til å lese det. Skriv det ned.
Det er kalt ”Den evige pakten.” Jesu Kristi Blod er kalt ”den evige (everlasting) pakten.”

Hvorfor ble det ikke kalt for den aldri avsluttende (eternal) pakten? Fordi det ikke skulle vare for alltid. Når vi er forløst, da er alt over. Det er en ”evig” (everlasting) pakt, som betyr at det er for et bestemt tidsrom.
(Eternal og Everlasting = Evig, men med forskjellig betydning -- Ovs.)
Og det kommer aldri en annen pakt mer. Når tiden er ute, trenger vi ingen pakt lenger. Men inntil da trenger vi Pakten.

Bare husk at Heb 13:10-20 forteller oss om den evige pakten, Guds Blod-bundede løfte, som frigjør oss fra synd. Amen! Det er ingen synd i dem. Ingen synd, ego eller kjødelighet. De tilber Ham, og viser fram Hans lovede kraft! Guds Blod-bundede, Tegn-bundede, pakts-folk har Jesu Kristi Ånd her inne. "Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør." De viser fram pakten. Skjønner?

Det Nye Testamente. Testamente betyr ”pakt.” Det stemmer, ikke sant bror Vayle? Testamente betyr pakt.
Det Nye Testamente betyr: ”Den Nye Pakt.” Det Gamle Testamente er den gamle pakten, under lammet; at livet av det kunne ikke komme inn i den troende.
Det Nye Testamente var Guds Lam, og Hans Liv kommer tilbake inn i oss. Blodets Liv. Skjønner?
I det Nye Testament betyr Blod: "Liv." Skjønner? Livet kommer fra Lammets Blod, som betyr Det Nye Testamentet, den nye pakten, at Gud ....

Etter de dager vil Jeg skrive Mine Lover på deres hjerters kjøttavler. Skjønner? Ikke på steintavlene, og med blod av et lam, der hvor du måtte si: ”Ja, jeg har blodet her” Men hva står det? " .. Men på deres hjerter's tavler." Skjønner? ÅNDENS PAKT skal jeg opprette med folket.

Og Det framviser Hans makt. Joh. 14,12 sier: "Den som tror på mig, de gjerninger jeg gjør, skal han skal også gjøre." Det Nye Testamente er en ny Pakt, et nytt Liv. Det viser oss at Jesus har oppfylt for oss alt det som Gud krevde, for å gjøre oss til sanne Guds sønner og døtre igjen, under Blodet, hvor det ikke finnes noen fordømmelse mer.

Romerne 8,1 sier: "Så er det derfor ingen fordømmelse for dem som er inni (ikke dem som tror på det), for dem som er inni Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden.” "De ord som jeg har talt til dere, er Ånd og Liv." Skjønner? Å, jeg kunne ta en tekst ut fra det og tale noen timer over det, men vi må skynde oss forbi dette.

Det er ingen fordømmelse mer, vi er fri fra synd, fri fra bekymringene i verden. Hvorfor ingen fordømmelse? Disse som ved èn Ånd er døpt inn i ett Legeme. Der er Lammets Blod blitt framvist, og Himmelens Gud har mottatt deg. Hans Liv er inne i deg, og dere er sønner og døtre av Gud.

Din karakter er Guds karakter. Hvordan? En raskt utført sak? Nei, Gud er en dommens Gud. Han er en Gud som korrigerer. Det må være i overensstemmelse. Noen annen karakter kan ikke virke noen ting. Det er den slags karakter du er, fordi du er din Fars karakter. Se nå.

Livet - hva er det? Livet ble tatt for å få blodet, skjønner? Selve Livet ble tatt. Livet tatt for å få blodet. Blodet ble framvist, men livet kunne ikke komme over på den troende, fordi det var et dyrs liv.

Men nå var det istedenfor et vanlig menneskelig vesen, et super, super, super menneskelig Vesen. Og det gjør oss nå, ikke bare menneskelige vesener, men til sønner og døtre av Gud, på grunn av det super, super, super Livet som var i Ham, og Det kommer tilbake inn i deg og forandrer deg fra en synder, fra tingene av denne verden, fra en kirkegjenger, og en menighetstilhører, til en født på ny kristen, fylt med Ånden, og Guds Liv stråler ut fra deg som gnistene fra en ambolt.

Mens du vandrer full av dyd og kjærlighet og mildhet, og den Hellige Ånd beveger seg og taler. Her har du det.

Hvordan skjer det? Du lytter til Budskapet, gir akt på Ildstøtten, og du har den salige visshet: "Jeg er gått over fra døden til Livet." Derfor er det ingen fordømmelse lenger. "Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud..." Vi vet det ... Men hvis det er synd i vårt hjerte, da fordømmer det oss, og da er det bedre at du ikke begynner i det hele tatt.

Du må bli fri fra synd, og den eneste måten du kan bli fri fra synd på, er å komme inn i Ham. Kristus er den eneste tildekningen for synd som finnes. Husk, Paktsblodet. Paktsblodet blir ikke gjenkjent uten Tegnet. Skjønner? Du kan ikke. Du vil ikke. Du kan si: "Vel, jeg er blitt helliggjort fra visse ting.” Men det er ikke Tegnet. Ånden er Tegnet, Kristi Ånd over på deg. Tro det.

Se nå, Ordet garantere oss løftet, jeg har skrevet opp alle disse tekstene, og det kjennes som om jeg kunne preke hele dagen over dette.
Ordet gir oss en garanti om løftet, fordi dette er Løftet, Ordet er Løftet, og Ordet er Gud, og det tilhører oss. Vi blir Ordet, og Ordet blir oss.

Og: "Dersom dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere ..." Da blir dette èn eneste stor familie. Skjønner? Det gir oss sikkerhet. Hvorfor? Fordi det er en del av oss. Skjønner? Skjønner? Skjønner? Det blir en del av oss. For en tekst! Det gir oss forsikring om Løftet.

Tegnet er et tegn på at kjøpet er blitt gjort og blitt godtatt. Du kan ikke få noen jernbanebillett før du har betalt prisen.
Og den eneste måten du kan betale prisen på, er: "Bare betal den!" Det stemmer. Hvordan? Bare tro det, aksepter det.
Fullstendig lydighet til hele Ordet fra Gud, gir deg rett til Tegnet. Full lydighet. Ikke bare delvis, så langt som ditt kirkesamfunn går, men hele Guds Ord.
Fullstendig lydighet til Ordet, som er Kristus, bringer deg inn i Kristus.

Hva om du var helt innenfor, men føttene dine henger utenfor? Hva om du var helt innenfor, men hendene dine henger utenfor? Hva om vi nesten er helt inne, men hjertet henger utenfor? Skjønner? Hjertet er fremdeles i verden? Men slikt gjør ikke vi.
Total, fullstendig lydighet gjør deg og Ordet til ett. Du tror Det, hvert eneste Ord. Og hele Ordet er inne i deg, da kan du bare vente og se, Det begynner å virke gjennom deg.

Da går du ikke lenger sammen med slike som lever som de vil. Du er en kristen! Det er det samme hva andre sier, det vil ikke berøre deg, du er i Kristus. Du er så trygg som du kan bli.
Når døden banker på døren, da har den ingen makt over deg, ikke i det hele tatt. Hvorfor ikke? Fordi du trer ut herifra og inn dit.

Alderdom betyr ingenting. Du er gått forbi det som heter alderdom, du er inne i Evigheten, fordi du er inni Ham. Han er Evig. Det betyr ingenting om du er ung, gammel, middelaldrende eller hva du er. Om du er pen, stygg, liten, fet, det betyr ingenting.

Du går ikke omkring og gjør alle disse andre tingene. Du har avgjort passert forbi det.
Du er død, ditt liv er skjult i Gud gjennom Kristus. Du er forseglet med den Hellige Ånd, og du vandrer i Kristus.
Det eneste du ser, er Kristus. Det er det hele. Det er alt du begjærer. Åh du. Ikke til å undres over at vi synger:

Fyll min vei, hver dag, med kjærlighet,
Mens jeg vandrer sammen med den Himmelske Duen.
La meg alltid gå med en sang og et smil;
Fyll min vei, ....

La meg være en bror. La meg leve som et eksempel, som Kristus sa at en mann skulle være.
La meg være en bror for en bror, la meg være en bror for en søster.
La meg være en Herrens tjener for Herrens tjenere, la meg være et eksemplenes eksempel.

La meg få vise verden at dette Ordet er Kristus. Og den eneste måten jeg kan gjøre det på, er å komme inn i Ham, fordi jeg ikke kan gjøre dette av meg selv, og dere kan ikke gjøre det.

Men la Ordet og du blir ett, og Det lever Seg Selv ut gjennom meg. Dere er et vandrende Jesu Kristi brev, når Han har fått full kontroll over dere, slik at dere gjør ethvert Ord ...
Om Han kommer på denne måten: ”Jeg ønsker å gjøre dette...” Og du sier: ”Nei, nei, jeg tror ikke på dette..” Ser dere? Da er du enda ikke inne i Ordet. Skjønner? Fullstendig ....

Nå, se nøye på dette nå: Fullstendig lydighet til hele Guds Ord, gir oss retten til Tegnet. Og når vi så ber, da må vi ha Tegnet til å presentere sammen med vår bønn.
Hvis du sier: "Jeg ber, Herre, men egentlig har jeg det ikke ... " Du bare holder tingene igang. Da kan du like så godt bare stoppe. Få Tegnet først, fordi det er bare Tegnet Han anerkjenner. Skjønner? Javisst!

Når vi ber, da må vi presentere Tegnet. ”Herre jeg har adlydt Deg i all ting. Jeg har omvendt meg fra mine synder. Jeg kjenner at Du har tilgitt meg. Jeg har blitt døpt i Jesu Kristi navn; den Hellige Ånd er over på meg. Nå trenger jeg ”dette” til Din ære. Herre, jeg ber om det. Og nå er det mitt."
Da er det noe som blir forankret her inne! Det er ditt. Da er det hele over, og det er en avgjort sak. "

Jeg ber om dette. Jeg ber om å få det. Jeg trenger det. Jeg ønsker å ha det til Din ære." Skjønner? Hør på dette nå.
Da gir Han deg det, og du vet at det er ditt. Det er slik det også er når det gjelder våre barn, osv. Vi bruker Blodet. Vi tror det, og det er det hele.

Ja vel. Hva gjør Han da? Når du kan presentere Tegnet sammen med din bønn, det viser at du er kommet fram til fullstendig lydighet til hele Guds Ord. Når du har fått Tegnet, viser det at du adlød ethvert ord, og da er du og Ordet ett. Du bare ber om tingen som du allerede er. Skjønner?

Så, du forstår. Hvis jeg sier til denne: "Hånd, du adlyder meg og gi meg dette lommetørkleet." Da gjør den det. Hånden adlyder meg. Hvorfor? Den er en del av meg. Skjønner?
Når så du og Ordet blir ett, da tilhører ethvert løfte .... Ære være Gud! Ethvert løfte er ditt. Det adlyder deg.
Men du er på vakt for hva du vil gjøre. Du stikker ikke din hånd inn i ilden, bare for å se om du kan gjøre det. Nei, nei. Men hvis det er noe inni ilden som jeg må ha tak i, da vil den adlyde meg. Det stemmer.

Du er forsiktig med hva du gjør.
Det er grunnen til at den Hellige Ånd gir sparsommelig ut ting. Dere skjønner hva jeg mener. Fordi en ekte Guds tjener vil ikke briljere med Det; han lager ikke noe show av det.
Når vi ber, da viser vi fram Tegnet, og det viser at vi har vært fullstendig lydig.

Paulus forteller oss at ”Blodet taler.” Nå vet vi jo alle at selve blodet ikke kan snakke. Det er en kjemisk sammensetning. Er det riktig? Hvor mange vet det? Men hvor mange vet at blodet taler?
Om dere ønsker å skrive det ned: 1. Mosebok 4:10. Gud sa: "Hva med din bror?” Han sa: ”Hans blod roper fra jorden imot deg." Amen. Er det riktig?

Hans Blod taler. Halleluja! Gud sa: "Hva med ham?" Kain sa: ”Er jeg min brors vokter?”
Gud sa: "Hans blod roper ut. Hans blod roper ut.”
Det er et tegn. Det var et tegn på at han var blitt slått i hjel. Og hans blod ropte ut imot ham.

Du fikk med deg dette i 1. Mos. 4:10, da kan vi lese Heb 12:24, som sier at Jesu Blod taler bedre enn Abels blod.
Se, Abel var en rettferdig mann. Han døde; han døde som en uskyldig fordi han gjorde det rett. Han gjorde det på rett måte, han sto fast ved den sanne åpenbaringen som han hadde. Det ropte ut. Abels rettferdige blod ropte ut imot Kain.

Men Jesu Kristi Blod ikke bare ropte ut, men Det kjøpte oss tilbake. Amen. Det taler enda bedre. Det gjør oss til sønner og døtre. Det skjuler deg for Guds vrede.
Abels blod kunne ikke skjule Kain, men Jesu Blod kan. Amen.

Så, Kain kommer fram også i dag. Om du har vært en forfølger av Ordet, og sier: "Miraklenes tid er forbi. Disse ting er bare nonsens.”
Det roper ut. Skjønner du? Jesu Blod roper ut at det er tilgivelse i Det, hvis du bare vil akseptere Det.
Jeg skulle ønske at vi kunne blitt stående litt videre med dette: ”Blodet som taler om noe bedre...”

Flykt i sikkerhet. Bruk så Tegnet. Skjønner? Ha tro for ... Her er hva du ønsker å ha tro for: Du ønsker sikkerhet for deg selv. Så du tror for din sikkerhet, og deretter bruker du Tegnet på hele familien. Skjønner?
Du sier: ”Hvordan kan jeg gjøre det?” ”Krev det! Hvis det virket for deg, da blir du og Ordet ett. Amen! Amen! Skjønner? Du skjønner, Det virker for dere begge to. Du og Ordet er ett. Så bruk Det for dine barn, anvend Det for dem du elsker.

Slik som Rahab gjorde. Hun brukte tegnet for sin far; hun anvendte det for sin mor; hun brukte det for sine brødre og søstre, og fikk dem inn alle sammen inn.
Bruk Det, og si: "Herre, jeg går for å få tak i min sønn. Jeg går for å få tak i min datter. Jeg krever henne; Satan, slipp henne løs.

Jeg kommer etter henne; jeg bruker mitt Tegn, Den Hellige Ånd... "Åh, Hellig Ånd som bor inni meg, ta tak i min datter der borte. Jeg går til henne nå med Din salvelse over meg!" Han vil gjøre det. Amen.

Det er dette de gjorde i Egypt. Det er dette de gjorde i Jeriko.
Hvis dere ønsker å lese om enda et tilfelle: Apgj. 16:31. Der sa Paulus til fangevokteren:
”Tro, jeg er budbærer for denne tidsalder.” "Tro på Herren Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst." Stemmer det?
Ha tro for ditt hus. Bring dem alle under Det." Paulus: "Du har sett at himmelens Gud utfører et mirakel umiddelbart før dommen. Tror du det? ”Ja, hva kan jeg gjøre?”

Han sa: ”Stå opp og la deg døpe!” Paulus tok ham utenfor og døpte ham, og sa: "Tro nå på den Herre Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst."
Tro hva? Tro Herren Jesus Kristus for ditt hus. Anvend Tegnet på ditt hus.

Hva gjør du så når du anvender det på ditt hus? Kast alt søppel ut av døren. Ta alle de korte skjørtene, shortsene, spillekortene, sigarettene, TV'ene og hva mer, og spark det ut døren.
Du skal anvende Tegnet. Du vil ikke akseptere dette.
Få alt vekk. Alle dansekvelder og fester, all rock'n roll, vulgære ukeblad, og alle disse tingene som er av verden, spark det ut av døren, og si: "Vi renser ut dette stedet her."

Slik som Jakob gjorde. Han sa til sin kone og alle de andre: "Vask klærne deres, og alle tingene. Legg vekk disse avgudene." Amen.
Vet dere hva Josva sa før de krysset over elva? "Vask klærne deres, kom ikke nær deres hustruer, og bli rede. For innen 3 dager krysser vi Jordan." Amen.
Han gjorde seg rede. De anvendte tegnet. Amen. Slik var det.

Gjør deg rede. Anvend Det. Tro det. Rensk opp. La dine barn, la din familie, la de du er glad i, se Det i deg. Riktig. Det kommer til å tre i kraft. Javisst.
Så bruk Tegnet i bønn med omtenksomhet, med tro. Anvend Det med en slik kjærlighet osv., inntil du vet du at det kommer til å skje. Det er det hele.

Bruk det i fortrolighet, idet du tror at det kommer til å hjelpe. Når du snakker til dette barnet, når du snakker til din mann, snakker til din kone, snakker til den du er glad i, tro at Det kommer til å gi hjelp. Stå der fast og si: "Herre, jeg har gjort krav på dem, de er mine. Jeg skal ha dem for Deg."

Bruk Det, skap denne atmosfæren rundt deg, slik at de synker rett inn i Det. Skjønner? Å du. Hvis du har fått Tegnet, da skaper du en ånd rundt deg, en kraft, slik at når du vandrer det livet, da vet folk at du er en Kristen. De elsker at du samtaler dem. De tror ditt ord, hva du sier, og holder seg til det. Slik er det.

Bruk Tegnet; vandre så med Det. Gjør krav på ditt hus. Du må gjøre det nå. Det er aftenstid. Nå har dere hørt på i lengre tid, og nå er det aftenstid. Nå er tiden inne til å bruke det. Guds vrede kommer en av disse dager til å slå ned, og da kan det være for sent. Bruk Tegnet med fortrolighet.

Om du ønsker å lese det, les noe her. Skriftstedet som jeg har skrevet ned her, er Efes 2:12, hvis du vil notere det. Når du leser det, da står der at vi ikke tjener døde gjerninger, men vi tjener den levende Gud med levende gjerninger. (Sitatet er egentlig fra Heb 9:14)
Amen. Å du. Med levende gjerninger, levende tegn... Tror dere på levende tegn? Dere kan også notere ned Hebr. 9:11-14. Levende tegn og levende gjerninger. Anvend det.
Ikke døde trosbekjennelser. "Jeg skal ta sønnen min med til kirken og få ham til å bli medlem der"

En fin kristen gutt, som er en god venn av meg og en gammel kamerat, han kom hit og ble døpt.
Da sa hans mor: "Jeg skulle ønske du hadde gått til en større kirke hvis du hadde tenkt å døpe deg!" Skjønner?
Men han ville bare ikke ha døde trosbekjennelser og slikt. Ser dere?

Vi tjener ikke døde trosbekjennelser og døde guder. Vi tjener den levende Gud som utgjød Sitt Blod der tilbake, og Tegnet er blitt anvendt for oss, slik at vi også lever. Amen.

Tjen ikke noen døde trosbekjennelser! De fornekter til og med slike ting som ”Tegnet.” Så sier de at miraklenes tid er forbi. At det ikke finnes noe slikt som dåpen i den Hellige Ånd.
Hvorfor skulle man tilslutte seg noe slikt? Gjør bare ikke det.

Vis fram Tegnet, og tjen så den levende Gud med levende gjerninger, levende tegn. Tegn slik som: helbred de syke, oppreis de døde, forutsi ting, tal i tunger, kom med tydningen perfekt hver gang, tal profetisk og si at "dette" og "disse ting" vil skje, Vis fram tegn i himmelen og på jorden, tegn og under. Amen. Taler nøyaktig bare hva Bibelen sa ville skje... Tjen den levende Gud. Bruk Tegnet.

Gå ikke til disse menighetene, for å tilslutte dere til disse gamle døde gjerninger og ting som det, fordi de tror ikke engang på slike ting som tegn. Men vi som tror. Amen! Vi vet dette .... De sier:
"Det finnes ikke noe slikt som et tegn. Å, det er nonsens. Det er galskap det som disse snakker om. Men det finnes ikke noe slikt."

"Hvorfor kritisere kvinnene, alle disse.... Hvorfor dette om hvordan de skal kle seg?"
Det er hva Bibelen sier.
"Hva har nå deres hår med dette å gjøre ...?”
Det har det. Bibelen sier det. Det utgjør hele forskjellen. Skjønner?
”Rør det ikke, håndter ikke, smak ikke.” Han er Gud, skjønner?
Det betyr noe.

Nå, de mener at dette er galskap, men vi som tror og kjenner til Sannheten, vi vet at det dreier seg om Hans Levende Nærvær, fordi Det gjør de samme tingene som Han gjorde da Han var her på jorden. Amen.
Men de sier: "Å, de bare innbiller seg at de ser denne Ildstøtten." Å, nei, Å, nei. Vi innbiller oss ikke noen ting.

De tenkte det samme om Paulus også (utenfor Damaskus). Egypt tenkte at Israel også innbilte seg Dette, men Det førte dem til det lovede land. Javisst!
Vi innbiller oss ingenting ...
Dere vet at Hebr 13:8 sier: "Jesus Kristus er i går, i dag og til evig tid den samme." Hvis du skriver det ned, at Han er den samme....
De sier: Bare en innbildning.

Når jeg noterer disse Skriftstedene, da vet jeg hvor Skriftstedene befinner seg. Det er slik jeg finner fram til dem.
Vit at dette er Hans Levende Nærvær, fordi Han gjør det samme i denne Ånden. Hvis det hadde foregått inne blant en eller annen trosbekjennelse eller trosretning, da vil vi forstå ganske raskt at det ikke var Kristus. Stemmer det?

Hvis jeg hadde ledet dere inn i en eller annen trosbekjennelse eller slikt, da måtte jeg ha blitt sendt fra en eller annen trosretning. Men jeg bringer ikke en trosbekjennelse til dere; jeg underviser dere ikke i en lære fra en trosretning. Jeg lærer dere Guds Ord, som er Kraften fra Jesu Kristi oppstandelse, åpenbart, ikke bare for meg, men for enhver som vil ta imot. Skjønner?

At du--du er min bror. Jeg er ikke en stor person, mens du er en liten person. Vi er alle små personer i Gud. Tror du det? Vi er Hans småbarn. Vi vet ingenting om det vi virkelig burde vite, men Han lar oss få vite det slik Han vil, og vi er takknemlig til Ham for de velsignelser av Ham som vi kjenner til.

Jeg holder ikke dette for meg selv, jeg ønsker å dele det med dere. Skjønner? Jeg ønsker dere inn i Det, og jeg ønsker at dere skal ta imot dette Tegnet. Mange av dere, de fleste har allerede gjort det. Men hvis noen av dere ikke har gjort det ...

Dere skjønner, jeg taler inn på lydbånd også. Jeg taler ikke bare til denne Menigheten, vi er vel alle kommet ut, antar jeg. Men det er kanskje millioner som kommer til å høre lydbåndet. Det er en tjeneste. Noen slipper kanskje inn i Jeriko med et lydbånd, skjønner dere. Vi ønsker å nå denne forutbestemte sæden der inne, fordi vreden kommer.

Vær klar over at det er den levende Guds Nærvær, som beviser at Gud har reist Ham opp i overensstemmelse med Sitt løftes Ord. "Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger." Jeriko, Egypt, dere ser meg ikke mer. "Men dere skal se Meg, fordi Jeg...” 'Jeg' er et personlig pronomen, den som det alltid henvises til.

"Jeg skal være med dere, Jeg er Tegnet. Min oppstandelse er Tegnet. De gjerninger som Jeg gjør, skal identifisere dere, skal identifisere Meg i dere.”
Slik som det var i Lots dager, således skal det bli ved Menneskesønnens nærvær, når Aftentidens-Budskapet går ut.

For ved aftenstid skal det bli lys. Så rett omkring aftenstid skulle det bli lys. Lovet være Gud! Det får meg til å føle det som om jeg kunne løpe gjennom en hel skare, og springe over en mur! Skjønner? "Ved aftenstid, da skal det bli lys." Det er sant. Profeten sa det slik.

Nå: "Jeg skal være med dere." Jeg skal være med i Luthers tidsalder; Jeg skal være med i Wesleys tidsalder; Jeg skal være med i pinsevekkelsens tidsalder. Men rett omkring aftenstid, da skal det bli lys. Trosretningene vil dø bort, og da skal Tegnet anvendes.

Alle disse som er sannferdige i hjertet, ned gjennom dette.... Uten dere kunne ikke disse bli fullkommengjort. Men inni dere... Det er som ...
Hodet må gå for å få tak i foten; Hodet må gå for å få tak i hånden. Hodet må gå for å få tak i hjertet. Hodet må gå for å få tak i munnen. Skjønner? Hodet må gå.

Og vi er nå ved den tiden hvor Tegnet ble brukt på den øverste dørkarmen og på dørstolpen.
”Og når Jeg ser at Blodet er et tegn, da skal Jeg passere forbi deg.”
Jeg skal skynde meg nå, så fort som jeg kan. Bare ca. fem til ti minutter, så er vi ferdig.

Det beviser at Gud oppreiste Ham fra de døde. Tror dere det? Han lever iblant oss i dag. Og denne, ”Jeg”, er Kristus, og denne, ”Jeg”, er med oss til enden. Det menes: "fullendelse," som betyr: ”Verdens endelikt.” Skjønner? Verdens ende, ifølge Hans løftesord. Han lovet det. ”Og de gjerninger som Jeg gjør, skal også dere gjøre." For oss er dette ikke noe nonsens. Det er Tegnet. Det er Tegnet.

Vi akseptere dette Hellige Blods-Offer. Vi aksepter Hans Offerblod. Så gir ... Det gir oss Livet, Tegnet, et Segl på Hans løfte.
Ef. 4:30 sier: "Gjør ikke blodet sorg?" Nei. "Gjør ikke den Hellige Ånd sorg..." Ved hvem dere er blitt gitt del i en pakt (satt til side) -- Dere har del i Pakten. Dere er et Tegn, den Hellige Ånd skal være Seglet....

Når noe er forseglet på innsiden av et segl, da kan det ikke brytes. Du kan ikke bryte Det. Ikke Guds Segl, nei. For dere er...
"Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han som har forseglet dere inntil forløsningens dag." Det er når legemet er reist opp.

Det er en sæd, et tegn på at sæden er blitt befruktet med Evig Liv, ”Zoe-liv," Guds eget Liv, ”og Jeg skal reise det opp igjen på den siste dagen."
Mens du da vandrer videre, har du en klar visshet om at Kristi Liv er inne i deg, og at du er i Ham.
Ved én Ånd er alle døpt inn i ett legeme, og forseglet inn der ved den Hellige Ånd, som er iblant de troende, slik som her, inntil den dagen da Jesus reiser oss opp igjen.

Å du. Bruk Tegnet. Det er hva det betyr for oss. Vi forventer at Offeret skal gi oss Liv, og det gjør det. Og så gir Det oss Tegnet, og vi bruker Tegnet, som er Forseglingen inntil ...
Vær deltaker i Dette. Hvilken stor ting dette er. Vær deltaker!

Døpt ved denne ene Ånden inn i dette mys... ”mytiske” (mythical = eventyr, fabel) Legemet........
Sa jeg dette rett? .......
Hemmelighetsfull (Mystical = Hemmelighetsfull, mystisk), hemmelighetsfull.
Jesu Kristi hemmelighetsfulle Legeme.

Se, den Hellige Ånd sa: "Du sier dette feil." En dumrian som meg; men Han sa: ”Du sier dette feil."
Jeg sa ”mytiske”, men det rette er "hemmelighetsfulle."
Jesu Kristi hemmelighetsfulle (mystiske) Legeme.
Jeg trenger ikke ...

Vi trenger ingen høy utdannelse. Vi trenger den Hellige Ånd. Han er den ene vi trenger. Skjønner?
Dette kunne muligens støte en eller annen lærd mann, men jeg håper at han forstår det på den rette måten.
Det hemmelighetsfulle Legemet...
Det må være en grunn til at dette skjedde, ellers ville Han ikke ha sagt det.
Han er rett her, nå. Han er rett her på denne talerstolen. Han er blant dere. Det er Ham! Skjønner?

Og i Ham er der ingen død. I Ham er der ingen sorg. I Ham er der ingen kraftløshet, I Ham er der ingen synd. I Ham er der ingen sykdom. I Ham er der ingen død.
Og vi er inni Ham.
Hvis Satan prøver å legge noe over på deg, slik som sykdom, da skal du bare ta ditt Tegn og vise det fram!

Ta ditt Tegn og bruk det, at du er en kjøpt og betalt eiendom av Jesus Kristus. Tegnet er beviset på at din billett er betalt for.
Djevelen sier: "Når du dør, da går du fortapt." Bare si: "Du tar feil! Jeg har den frikjøpte skapningen. Jeg er den frikjøpte skapningen. Jeg har Tegnet!"
Hva er Tegnet?

Han (djevelen) vet hva det er. Ikke surr med ham. Han vet hva det er.
Du kunne snakke med noen av hans predikanter, og de ville argumentere med deg.
Men ikke Satan. Han vet bedre. Å, han kom imot det to- tre ganger, og mislyktes med sin fristelse. Satan vet hva du snakker om.

Men bare vis ham dette Tegnet, og han flyr fra deg. Hvorfor? Fordi du er en forseglet skapning. Han kan ikke bryte det opp for å få inn noe der som ikke er rett.
Bare si: "Ta hendene dine vekk fra meg. Jeg er forseglet!"

Åh du. En forseglet skapning. Javisst. Du er kjøpt.
Hold Tegnet over din klippefaste tro på Hans løfte. Se at han må forsvinne.
"Den rettferdige manns bønn har stor kraft i sin virkning." (Jak. 5,16).
Ta dette Tegnet. Derfor har du fått det. Satan er der for å friste deg. Han var i Egypt for å friste.

Slik som med Rahab, da denne skjøgen hengte ut denne ulltråden, da ser jeg for meg noen av soldatene som lo og drev ap med det: "Se på denne rare kvinnen der oppe. Hun er ikke helt god i toppen. Se, hun gjør det feil. Ha! Ha! Ha! Har dere hørt slikt før? Dr Jones sa at det der har ingenting å bety ..."
Men det betydde noe, for Guds budbærer hadde brakt budskapet, og bedt henne å gjøre det.

Kunnne dere forestille dere at egypterne sa noe slikt som: "Se på den gjengen av fanatikere som har blod på døren, Ha, Ha ... De vil få seg en hel jobb med å vaske det sølet bort igjen. Alle de store, fine husene, og så har de smurt blod på dem. Å, for en forferdelig stank. Jeg vedder på at den vil være avskyelig om noen dager. Det der betyr ikke noen verdens ting. Vet du hvorfor? Fordi vår hellige fader, ”den og den”, sa at det ikke betydde noe."

Men det betyr noe, det betyr noe. Det har en mening for oss som tror det.
Husk bare på at det er din klippefaste tro, som du har fått til dette Ordet.
Du er ikke lenger slik som Eva. Du er ikke som disse tvilerne, som har inngått et kompromiss med satan, men du holder ethvert Ord fra Gud.

Eva sa: "Vel, Herren sa ... " Satan svarte: "Du skjønner at Herren vil ikke gjøre noe slikt med en så hyggelig person som deg. Du er jo så nydelig!"
Å, jo, Han vil gjøre det; fordi Han sa at Han ville gjøre det.

"Men min far var en predikant, og jeg har vært predikant."
Jeg kan ikke noe for det. Uten Tegnet er du fortapt. Vreden er over på deg, hvis du ikke har Tegnet. Det er det hele. Skjønner?
Han sa at Han ville gjøre det, og Han vil gjøre det. Det avgjør det, når Han sa det.
Ӂ, jeg tror at miraklenes dager er forbi ... "

Å ja? Men Han sa at de ikke er forbi: ”Jeg er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Skjønner? Og det er nettopp hva Han beviser at Han er.
Nå, for vår del, vi vet dette. Men for ”dem,” de tror ikke på det. Men vi tror. Vi vet at dette er Sannheten. Skjønner?

Nå, ved å være i Dette, da blir vi en del av Ordet, og da tar vi Tegnet, Ånden, over Løftet: "Jeg er Herren, som helbreder deg."
Forbered dere nå på helbredelsesmøtet i kveld. Ta Tegnet og hold det over Ordet, på din klippefaste tro på dette Ordet, og du vil få det. Skjønner? Det får sykdommen til å forsvinne, for i Ham finnes det ikke slikt.

Jeg skulle ønske jeg kunne vitne litt om noen av de tingene som jeg har sett skje bare i de siste få ukene. Åh, hvor mye jeg da kunne vitnet!
Dere vet, Johannes sa at hvis alt Jesus gjorde, skulle skrives opp, da ville ikke hele verden romme de bøker som da måtte skrives.

Av bare dette som jeg har sett Ham gjøre i min egen tjeneste, du kunne ikke klare å stable alle de bøkene opp på denne plattformen her, hvis jeg skulle ha skrevet opp alle detaljene av det jeg har sett Ham gjøre, bare i min egen tjeneste. Sett Ham gjøre det. Skjønner?

Han hadde mer suksess i min tjeneste enn Han hadde i sin egen. Ikke meg, nå, men Han hadde mer suksess. Ikke meg. Han hadde. Ære være Gud! Halleluja!
Han hadde mer suksess i Jeffersonville enn Han hadde i Nasaret. Det hadde Han. I den onde byen, og i denne onde byen her. Amen. Han kunne ikke gjøre mange undre der, men Han gjorde det her. Amen. Han kunne få et gjennombrudd her til slutt, og fikk det gjort.

Han fikk tak i folk fra andre steder til å komme hit, men Han fikk tingene gjort. Så Han hadde større suksess rett her enn Han hadde i Kapernaum eller Nasaret, og der omkring. Han gjorde flere mirakler rett her i dette Tabernaklet, enn Han gjorde under hele Sin virksomhet på jorden. Det er sant.
Det var Han som gjorde det.

Og hva med resten av verden? Åh du, dette er det som Han har gjort.
Husk nå: Han gjorde det.
Jeg sa ikke at jeg gjorde det, for det var ikke meg. Jeg bare sto der.
Jeg bare elsket Ham og overga meg selv til Ham.
Jeg bare sa hva Han sa, og den Hellige Ånd henvendte seg til folket.
De trodde det som Han sa, og da utførte Han gjerningen, det er det hele.
Hvis Han kan få oss alle til å tro det. Hva kunne Han ikke da gjøre rett nå, hvis Han kunne få oss alle til å tro?

Da ville det ikke finnes en eneste kraftøs person mer rundt om i landet. Det er rett. Hvis Han kunne få enhver til å tro det, da ville alt være over. Skjønner?
Bare hold ditt Tegn over din klippefaste tro på Hans løftes-ord, og Satan skal forsvinne.
Jeg skal avslutte nå.

Gud ga ved en anledning et annet tegn til verden. Det var en regnbue. Husker dere? Han har alltid, alltid siden dengang vært trofast mot dette tegnet, fordi Han gav det som et tegn. Gjennom alle disse tusener av år har Han aldri sluttet å vise dette tegnet. Er det rett? Hvorfor? Han respekterer det. Han gav det. Han gav verden et tegn på at Han aldri ville ødelegge jorden igjen med en oversvømmelse.

Og på nytt, og på nytt, helt siden den dagen, har Han vist fram de samme elementene i luften, som danner denne regnbuen. Når det regner og solen kommer frem, da blir den synlig. Solen får regnet til å fordampe, og så setter Han regnbuen fram, for å bevise at det aldri vil kunne falle nok regn til å ødelegge jorden igjen.
Det er Hans pakt; det er et tegn. Han sa: ”Dette gir Jeg dere som et tegn.”

Han respekterte Sitt tegn. Han respekterte Sitt tegn i Noahs dager. Og Han viser det fremdeles.
Han respekterte Sitt tegn i Egypt. Han respekterte det i Jeriko. Han respekterer Det i dag.
Han respekterer alltid Sine tegn når de blir vist fram. Gjennom alle disse tusener av år har Han elsket å vise fram dette tegnet. Han glemmer det aldri. Han glemmer aldri Sitt tegn. Uansett hvor mye denne verden enn forandres, regnbuen er der fremdeles. Skjønner?

Han respekterer tegnet. Det samme gjør Han nå; Han respekterer Sitt Tegn.
Det er det samme hvor mye kirken forandrer seg, eller hvor mye den ellers gjør, så respekterer Gud fremdeles Sitt Tegn, og bare Det. Det viser oss at Han aldri svikter i å respektere hva Han gjør, og hva Han sier.
Vi aksepterer, vi respekterer det. Jeg gjør det.

Han forventer også av oss, at vi viser fram Hans Tegn over vår tro, til satan og alle hans vantro sekter og trosretninger, som bevis på at vi tror at Guds løfte er sant, og at Han vil gjøre det som Han har lovet å gjøre.
Der står Menigheten.

Ikke noe rart at de aldri kommer fram til det 1. grunnleggende fundamentet der ute, som vi kaller det. Unnskyld uttrykket.
Ikke noe rart at de ikke kommer seg noen steder, bortsett fra å gå tilbake til et eller annen kirkesamfunn.
Og de utformer en gruppe oppussede, polerte mennesker, intellektuelle, lærde, som aldri kommer noen vei.
For det eneste de viser fram, er: "Jeg er en metodist." "Jeg er en presbyterianer."
Det er alt som de er.
Men de troende tar Tegnet.

Og det som Jesus begynte å gjøre i Galilea, det fortsetter Han å gjøre nå, gjennom Sin framvisning av Tegnet, av den Hellige Ånd tilbake over på Menigheten.
For det var ikke ”apostlenes gjerninger,” men det var den Hellige Ånds gjerninger inni apostlene, og dette var et Tegn.

Det står at de forhørte Peter og Johannes, etter at de hadde passert gjennom "Den fagre porten" (En vanfør var nettopp helbredet).
Og de forstod at de var ulærde menn. Kan hende de brukte å si: 'Suksess,' 'Har-ikke,' 'Byrde,' 'Innhente,' 'Iføre seg,' jeg skal fortelle deg dette...."

Disse kunne framvise all mulig gramatikk, som de ikke forstod. De kjente nok ikke til så mye om grammatikken eller matematikken i Skriften, men de ble gjenkjent, at de hadde vært med Jesus.
De kunne vise fram dette Tegnet, fordi den samme Ånden som var over på Ham før Hans korsfestelse, var over på dem etter at Han var oppstanden. Amen!

Dette gjør Ham til Heb 13:8: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Dette er hvordan vi vet at Han lever.
Og hvordan vet vi at vi lever? Fordi Han lever.
Og hvorfor vi vet at vi lever. Det er fordi vi er lik Ham, og vi er inni Ham.
Han sa: "Jeg lever, og dere skal også leve." "Jeg er Han...(Åpb 1:18) og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet."

Hvis vi dør til oss selv, og blir levendegjort i Ham, da lever vi i all evighet. Og da, Hans Liv er inni oss, det er akkurat som ethvert annet liv. Det viser fram hva Han var. Og det gjør Ham til: "... den samme i går, i dag og til evig tid."

Hvordan kan noen fornekte det? Ser ikke dere de døde gjerninger? Tjen den levende Gud ved den evige Pakt av det Livet som var i Jesu Kristi Blod.
Mens vi nærmer oss avslutningen ... Å, jeg skulle ønske ....
Å vise fram Tegnet av Hans nåde og Hans kjærlighet. Nå, uten at dette Tegnet blir vist fram...

Nå, det er er et Tegn. Hva er et Tegn? Tegnet er et bevis på en skyld som er blitt betalt; at den forlangte prisen er blitt betalt.
Prisen for vår Frelse var døden, og ingen kunne betale den, uten Kristus.
Ingen ånd fra et kirkesamfunn, heller ikke en paves ånd, eller ånden til et eller annet menneske, eller en helgen; men Jesu Kristi Ånd over på Menigheten, det er Tegnet på at skylden er blitt betalt.
Han har oppfylt alle krav som Gud har framsatt, og nå: Han og vi er ett.

"På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Fader, og Faderen er i Meg. Og dere i meg, og jeg i dere."
Vis fram Tegnet, vis fram Tegnet på Hans oppstandelse, at fordi Han ble reist opp for vår rettferdiggjørelse, har Han også oppreist oss sammen med Ham.
Og nå sitter vi i himmelske steder, i Kristus Jesus, under Tegnets fellesskap.

Da Israel satt der, og skrikene kunne høres i gatene, da trengte de ikke å engste seg for noen ting.
Det eneste viktige: Bare vær sikker på at blodet, Tegnet, var blitt vist fram.
Det er det eneste vi må bekymre oss for, akkurat nå.

Der er vanskeligheter i sikte, de bygger seg opp, venner. Det blir ikke lenge før vanskeligheter slår ned. Dere vet det.
Vær sikre på at Tegnet vises fram. Og Tegnet er den Hellige Ånd.
"For ved èn Ånd er vi alle døpt inn i ett Legeme, og er blitt delaktig i Hans herlighet.”

Vi er på vår marsj-etappe nå, hjemover til det Lovede Land.
Elsker dere Ham? Tror dere Tegnet? Hvor mange vil ønske å si: "Å, bror Branham, be for meg at jeg må kunne komme under dette Tegnet" ...
La oss bøye våre hoder.

Herre Jesus, Du er den mest nådefulle. Da verden var i synd og ingen kunne hjelpe, da viste Gud i sin nåde fram et forbilde på at det skulle komme et Tegn, som kunne ta bort synden. Ikke bare dekke over synden, men ta den bort. Og Jesus kom i den rette tid, og Han utgjød Sitt Blod, Sitt eget liv, og gjorde soning for vår synd.

Deretter ble Han presentert tilbake i form av den Hellige Ånd, som nå er et Tegn som skal bli tatt vare på, til Menigheten, inntil Han kommer. For apostelen Peter sa: "Løftet er til dere, og til deres barn, og til alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud skal kalle."

Herre, ved Din nåde, ved Din hjelp, jeg gjør krav på enhver som hører dette Budskap. Jeg krever dem for Gud. Jeg ber Deg om det, Herre, både for dem som er her, og for dem som kommer til å høre på lydbåndet.

Hvis det finnes en sæd, ett eller annet sted, som er forutbestemt, Herre, til å høre Ordet for denne siste tiden, må de komme nå, kjærlig og ydmykt, og legge seg selv ned ved korset som et trofé til nåden fra Gud som har kalt dem.

Må de bli fylt med den Hellige Ånd og synliggjøre Tegnet av Jesu Kristi Liv i Hans oppstandelseskraft, så lenge de skal være her på jorden. Gi oss det, Herre.

Kanskje har jeg ikke sagt disse ordene på den rette måten, Herre, og hvis det er slik, da ber jeg om at den Hellige Ånd må ta disse ordene og gi dem slik som de skulle bli gitt. Slik at menneskene kan forstå og kjenne til, uten ondskap, og la dem forstå at kjærligheten er korrigerende. Og må de bli klar over at det er p.g.a. tiden vi lever i, og Herrens nære gjenkomst.

Og vi ser de store, røde lysene som blinker over hele jorden, som forteller at tiden er nær. Må folket motta den Hellige Ånd denne dag. Jeg ber om det, og overgir dem til Deg, i Jesu Kristi navn.
La dette være et Tegn for oss så lenge vi lever, for Du har lovet at det skulle være slik. Det er lett å be om dette, fordi Du lovet at det skulle være slik, og jeg vet at det skal skje. Vi ber i Jesu navn. Amen.

La oss holde vårt hoder bøyet et øyeblikk, og bare tro. Jeg har bedt for dere med alt som jeg bare vet å gjøre det. Jeg ber med oppriktighet, med alt som er i meg.

Se, Jeg er klar over at ... Vet dere hva? Det er ved deres tiende og ofringer, at jeg lever. Det er ved deres støtte her i denne menigheten, at jeg kan ha noen å preke for. Det er deres kjærlighet, deres ”amen”, deres fellesskap, deres vennlige ord blant andre der ute i verden, hvor dere drar til de forskjellige stater i dette landet. Det er deres ord som hjelper å bære ut Budskapet.

Det er dere. Sammen med Kristus er vi medarbeidere i dette. Vi er brødre og søstere, og Han er vår Konge. Og jeg elsker dere. Der hvor jeg er, der ønsker jeg at dere også skal være.
Jeg reiser på kryss og på tvers gjennom landet for å tale noen ganger til dere. Jeg lengter etter å møte dere her søndag formiddag.

Jeg er glad i dere, jeg har alltid elsket dere. Av og til, må jeg tale riktig skarpt, men det er bare for å korrigere. Ser dere? Det er fordi jeg elsker dere.

Jeg vil ikke at dere skal gå glipp av dette. Dere kan ikke ... Dere må ikke gjøre det. Bare ta imot det, kjærlig og ydmykt; fra dypet av hele ditt hjerte. Si: "Herre Jesus, rett nå, bare ta bort alt som er inni meg, alt som er ulikt slik som du er, og la meg kaste ut all min stolthet, alt som er inni mitt selv.

Alt søppelet, all vantro som er inni meg, jeg bare vraker det nå, Herre. Jeg bare sparker det ut.
Og la den kjærlige, Hellige Guds Ånd, som en due, bevege Seg ned inni meg.
Jeg vil leve evig, Herre, jeg vil at Du hjelper meg nå. Gi meg det Gud."

Mens dere ber, og vi skal synge lavt sammen: "Jeg elsker Ham". Husk bare: Det kommer ved kjærlighet, for Han er kjærlighet. Imens skal jeg legge hendene på disse lommetørkler, slik at de kan få dem før kvelden.

Jeg elsker Ham, jeg elsker Ham,
Fordi Han elsket meg først;
Og betalte min frelse,
På Golgata treet.

Jeg elsker Ham, jeg elsker Ham,
Fordi Han elsket meg først;
(Bare overgi ditt liv nå)
Og betalte min frelse, På Golgata treet.

Elsk Ham. Elsk Ham. Se hva Han har gjort for deg. Det er ved kjærlighet; kjærlighet bringer lydighet; kjærlighet bringer forlovelse, kjærlighet bringer ekteskap. Vi er nå på vei dit, til Lammets Bryllupsnattverd.

Jeg hører min Frelser som kaller, at Han elsker meg også.
Jeg elsker Ham ....
Av hele ditt hjerte. Bare kjenn at noe virkelig, kjærlig kommer inn i deg, det er den Hellige Ånd.

.... fordi Han elsket meg først
Og betalte min frelse, På Golgata treet.

Jeg løfter opp mine hender, mens musikken spiller; hvis jeg har syndet, hvis jeg har gjort noe galt... Jeg ber for deg nå, og meg selv. Hvis jeg har gjort noen ting galt, min oppløftede hånd til Deg, Herre, betyr at jeg er lei meg. Min oppløftede hånd til Deg, Herre, betyr at jeg ønsket ikke å gjøre det. Jeg vet at jeg er døende, Herre, jeg må forlate denne verden i denne fysiske skikkelsen. Jeg ønsker å møte Deg.

Min oppløftede hånd betyr: Ta mitt liv, Herre. Fyll meg med Ånden. Gi meg Tegnet på Din kjærlighet over på meg, den Hellige Ånd, som får meg til å leve et kjærlig og vennlig liv. Får meg til å leve det Livet som var i Kristus, at mitt hjerte vil brenne for andre, slik at jeg knapt kan hvile verken dag eller natt, før jeg har fått tak i alle disse som jeg kan nå.

Jeg vil være som disse budbærerne i Jeriko; jeg vil gå til enhver person jeg bare kan, og se om jeg kan få dem til å komme inn under Blodets Pakt, under Lammets Blod, slik at de kunne motta Tegnet. Skjønner? Blodet renser. Ånden er et Tegn på at Blodet er blitt framvist. Skjønner? Ånden er Tegnet på at Blodet er blitt framvist.

Før Blodet er blitt vist fram, kan ikke Ånden komme.
Når Blodet er blitt framvist, da blir Ånden sendt til deg som et Tegn på at din tro på Blodet er blitt akseptert.
Da er billetten din betalt, billetten din er betalt. Da er alt over. Da er saken avgjort.
Du er en kristen. Du er en troende. Kristus er inni deg, og du er inni Kristus.

... elsket meg først;
Og kjøpte min frelse,
På Golgata's tre.

Med deres hjerter bøyet framfor Gud, nå: Deres pastor, bror Neville, avslutte møtet. Husk på helbredelsesmøtet i kveld. Kom tidlig. La oss begynne kl. 19.00. Jeg kommer på plattformen kl 19.30. Ok, bror Neville? Så skal vi ha nattverd i kveld. Kom. I kveld. Stå fast til dette. La ikke dette Budskapet gå bort ifra deg.

Husk: La aldri dette Budskapet gå bort fra deg! Blodet skal være et Tegn på at Livet er blitt gitt. Skjønner?
”Når Jeg ser Blodet, skal Jeg passere forbi deg.”
Den Hellige Ånd er et Tegn på at Blodet er blitt framvist i ditt hjerte, og det er Tegnet på at Blodet er blitt brukt.

Hvis det aldri er blitt framvist, da vil ikke Tegnet komme. Hvis dere forstår dette, si: ”Amen.”
Blodet må først bli vist fram (bli brukt). Deretter kommer Tegnet. Det er Beviset på at gjenløsningens Blod er blitt brukt, og din billett er betalt.
Gud velsigne dere. Broder Neville.